///Hvordan får vi en bedre verden
Hvordan får vi en bedre verden 2017-03-29T01:49:44+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Kjernen i Sun Myung Moons budskap

Leve for andre

Hvordan får vi en bedre verden?

Hvordan kan vi få en bedre verden? Kan vi få en bedre verden ved at mennesker vier enda mer oppmerksomhet til sine egne ting, sine egne bekymringer og sine egne omgivelser. En slik tankegang vil bare opprettholde den selvsentrerte og egosentriske levemåten vi ser hos veldig mange mennesker i dag. Vi vil aldri få noen bedre verden med en slik levemåte.

Mor TheresaSchweitzer

Vi må i stedet bryte dette mønsteret  og lære å leve for andre som første alternativ. Hva er det ved med mor Teresa eller Albert Schweitzer som inspirerer mennesker så mye? Det er jo at de ikke valgte den enkle veien og ble mennesker som bare tok seg av sin egen familie eller sin egen landsby eller sitt eget land. I stedet valgte de å forlate sitt eget land, sitt eget folk, sine egne trygge omgivelser og begi seg ut i den store verden til steder de så vidt kjente, og til mennesker som var helt ukjente for dem. Det var der de gjorde sitt arbeid. Det var der de hjalp mennesker, og det var derfra de kunne inspirere millioner av mennesker over hele verden og til slutt bli tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid. Hvorfor ble de hedret? Jo, fordi de brøt mønsteret der man bare tar seg av sine egne. De viste oss alle hva det vil si å leve for andre i praksis.

Les videre

Teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 6. desember 2009.