///Hva tjener jeg på å leve for andre
Hva tjener jeg på å leve for andre 2017-03-29T01:41:37+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Kjernen i Sun Myung Moons budskap

Leve for andre

Hva tjener jeg på å leve for andre?

Men når det kommer til oss selv, er de fleste av oss ikke alltid like sikre på at det å leve for andre virkelig er en god ide. Hvor mange foreldre i verden er det som virkelig lærer sine barn at det å leve for andre er viktigere eller i allefall like viktig som å leve for seg selv. De fleste mennesker har tvert imot en følelse av at det å leve for andre mennesker er et gigantisk og ytterst risikabelt tapsprosjekt pengefokussom man ikke bør innlate seg på.

Hva tjener jeg på å leve for andre? Gjennom hele livet blir vi derfor gjerne opplært til å sørge for våre egne behov, tenke på vår egen situasjon, våre egne penger og vår egen velstand.  Vi blir oppfordret til å arbeide for oss selv og ta vare på vår egen helse, vår egen familie, vårt eget hus,  våre egne venner og naboer. Dette fører jo til at vi har en tendens til å bli veldig opptatt av alt som har med oss selv å gjøre, og det er den situasjonen vi har i verden i dag. Mange eldre klager over at unge mennesker er selvopptatte, men etter den opplæringen og utdanningen vi gir unge mennesker i dag, kan vi vente oss noe annet resultat?

I den tankevekkende artikkelen «Is Pure Altruism Possible» i The New York Times diskuterer den amerikanske professoren Judith Lichtenberg egeninteresse og altruisme. Opplyst egeninteresse [et begrep introdusert av den franske moralfilosofen Pierre Nicole (1625-1695)] innebærer at man hjelper andre fordi man for eksempel ønsker å bli godt likt eller fordi man føler seg forpliktet til det. Følger man denne argumentasjonen til sin ytterste konsekvens, vil man ifølge Lichtenberg ende opp med at det finnes mennesker som faktisk nyter å hjelpe andre. Da er man imidlertid kommet så nært opptil å mene at mennesker kan være motivert av nestekjærlighet at det blir vanskelig å kategorisere dette som egeninteresse.
Et annet viktig poeng i artikkelen er at det finnes situasjoner hvor det er nærmest umulig å forklare menneskelige handlinger, og den underliggende motivasjonen, uten å ty til begreper som altruisme eller nestekjærlighet. For hvordan kan vi forklare at noen velger å risikere, og i ytterste konsekvens ofre, sitt eget liv for å redde andre?
— Fra «Egeninteresse eller nestekjærlighet?», en kronikk av Truls Liland, konstituert administrerende direktør i Verdibanken, avisen Dagen lørdag 17. august 2013, side 3.

Les videre

Selve teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 6. desember 2009.