Home/Temaer/Leve for andre/Hva er løsningen
Hva er løsningen 2016-08-30T18:21:26+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Kjernen i Sun Myung Moons budskap

Leve for andre

Hva er løsningen?

Så mange mennesker trenger hjelp til så mange ting, men hvor er alle de som kan hjelpe til med å løse disse problemene. De er ikke der, og de finnes trolig ikke heller. Er det da ingen løsning på menneskenes mange problemer? Er denne verden dømt til elendighet?

Hva er løsningen? Jeg tror løsningen er at vi må begynne å se på oss selv og de mulighetene som hver og en av oss har inni oss.

Jeg må se på hvilke ressurser jeg har? Hva kan jeg bidra med til mine medmennesker, til min familie, til samfunnet, til nasjonen og til verden. Vi har alle våre spesielle egenskaper som kan være til nytte for andre. Og vi bør være forsiktige med å be om hjelp fra andre og legge beslag på andres ressurser.

Dersom vi forsøker å finne ut hvordan vi kan løse våre egne problemer, og tar mer ansvar for andre mennesker og lar være å belaste andre mer enn nødvendig, da kanskje kan vi en gang få et samfunn og en verden der antall mennesker som vil gjøre noe for andre, er større enn antallet som trenger hjelp. Det kan være vanskelig å forestille seg, men en slik verden er det vi kan kalle himmelriket på jorden.

henderHva er sann kjærlighet? Er ikke det også å leve for andre mennesker. Når vår kropp følger det vi egentlig vil, og det som i siste instans er det beste for oss selv – å ta oss av andre mennesker – oppstår det sann kjærlighet. Jo mer sann kjærlighet som genereres, jo mer ønsker vi å leve for andre, og det oppstår en god sirkel som egentlig ingen ende har.  Derfor er det å leve for andre noe mer enn en hobby for oss, men egentlig noe vi ikke kan klare oss uten hvis vi vil bli hele og lykkelige mennesker og leve i harmoni med andre og med universet.

Teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 6. desember 2009.