Home/Temaer/Leve for andre/Gi det andre trenger
Gi det andre trenger 2016-11-24T13:02:09+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Kjernen i Sun Myung Moons budskap

Leve for andre

Gi det andre trenger

gaveMen hvis vi skal gjøre noe for andre mennesker, må det jo også være deres behov som står i sentrum, og ikke våre egne. Det er ganske lett å gi ting for å lette vår egen samvittighet eller gi en ting som vi aldri har likt selv og egentlig alltid har ønsket å bli kvitt.  Det er lett å ikke tenke over andres situasjon og behov og tro at det vi gjør, er noe uselvisk, mens det i virkeligheten kanskje er slik at vi benytter oss av andre mennesker for å løse våre egne behov. Når vi vil gjøre noe for andre, må vi jo først og fremst finne ut hva de trenger. Noen ganger kan det være åpenbart. Et sultende menneske trenger først og fremst mat for ikke å dø, men dersom vi skal gi en julegave for å glede et menneske vi setter pris på, kan det være vanskelig å finne ut hva det er vedkommende egentlig liker, trenger eller blir glad for å motta.

to kvinner To kvinner2 Kanskje er det ikke materielle ting i det hele tatt som skal til. Det er så mange mennesker som har psykiske problemer, er ensomme, sliter med selvmordstanker eller med narkotika og alkohol. Det er ikke først og fremst penger slike mennesker trenger. Kanskje de bare trenger tid med en omsorgsfull person. De trenger tid til å dele sine tanker og følelser og ha noen som forstår og hører på dem. Men tid er en knapphetsressurs i verden i dag. Alt går så forferdelig fort, og ingen har tid til noen ting – aller minst å sette seg ned å prate med et menneske som trenger å prate. Hvor kan man finne et slikt menneske som har tid og evner til å lytte, og som ikke krever penger for det? På dette området er det enorme uløste arbeidsoppgaver i verden for den som nettopp har tid, og som ønsker å gjøre noe for andre.

Her tror jeg vi er ved et kjernepunkt. Så mange mennesker har så mange problemer på så mange områder – både på det fysiske, det psysiske og på andre plan. Verden skriker etter hjelp. Alle har et eller annet problem de trenger hjelp med.

Da jeg underviste på videregående skole, var det enkelte klasser jeg hadde – tilsynelatende normale klasser –  der nesten alle elevene hadde et eller annet problem som skolen måtte ta hensyn til. Det kunne være depresjoner, lærevansker, mobbing eller foreldre som mishandlet dem – allslags problemer – og jeg tror svært mange skoleklasser i Norge er slik.

Hva skal vi så gjøre med alle disse problemene. Psykologer er utdannet til å ta seg av mennesker med psykiske problemer, men alle de som har forsøkt å få en time hos en psykolog i Norge, vet at de overhodet ikke klarer å ta unna alle dem som sliter med psykiske lidelser.

Les videre

Teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 6. desember 2009.