Home/Temaer/Gud/Guds eksistens/Høyst intellektuelle mennesker tror på Gud
Høyst intellektuelle mennesker tror på Gud 2017-01-30T21:13:44+00:00

Gud

Guds eksistens

Høyst intellektuelle mennesker tror på Gud

Av og til får man høre at det er bare dumme mennesker som tror på Gud. Men dette er slett ikke riktig. Blant de troende finner du mange superhjerner.

I vår tid møter vi en til dels aggressiv ateisme som hevder at den som har en gudstro både er naiv og kunnskapsløs. «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen,» hevdet en Dagbladjournalist.
Slike påstander er helt urimelige når vi tenker på alle framragende vitenskapsmenn og kvinner som har vært troende. Det er nok å nevne de tre største fysikere gjennom tidene, Newton (1642–1727), Maxwell (1831–1879) og Einstein (1879–1955) som alle hadde en gudstro. La oss se nærmere på sistnevnte. […] I 2007 kom det en ny og meget grundig biografi om Albert Einstein, skrevet av Walter Isaacson. Boken kom i norsk oversettelse på Cappelen Damm i 2010. Denne biografien vier også et kapittel til Einsteins gudsbilde og tanker om religion. Denne artikkelen bygger på denne biografien, og sitatene er hentet derfra. […] Like etter sin femtiårsdag ga Einstein et åpenhjertig intervju om sin tro og religiøse tankegang. […] Han ble også spurt om han trodde på Gud. «Jeg er ikke ateist. Spørsmålet er for stort for våre begrensede sinn. Vi befinner oss i samme posisjon som et lite barn som kommer inn i et enormt bibliotek fullt av bøker på mange språk. Barnet vet at noen må ha skrevet disse bøkene. Det vet ikke hvordan.
Det forstår ikke språkene de er skrevet på. Barnet aner en gåtefull orden disse bøkene er oppstilt på, men vet ikke hva den består i. Det synes jeg er den holdning selv det mest intelligente menneske bør innta overfor Gud. Vi ser at universet er forunderlig ordnet og overholder visse lover, men forstår bare dunkelt disse lovene.»
– Fra «Vitenskap og gudstro», en kronikk av Leiv Storesletten, professor emeritus ved Universitetet i Agder, og Johan E. Moan, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, avisen Dagen fredag 16. september 2016, side 32-33.

En norsk undersøkelse viser at flere med høy utdannelse går i kirken enn dem uten en slik utdannelse:

Ved å gå jevnlig i kirken skiller Veiberg seg ut fra flertallet i ny undersøkelse Norstat har gjennomført for Borg bispedømme. Av de 2517 respondentene, både medlemmer og ikke-medlemmer av statskirken, var det 1005 som hadde vært i kirken det siste året. […] Undersøkelsen viser også at det er flere med høyere utdannelse og høy inntekt som har vært i kirken det siste året, enn det er blant dem uten høyere utdannelse og med inntekt under 400.000 kroner i året.
– Fra en artikkel av Ingvild Fjelltveit og Hilde Lundgaard i Aftenposten søndag 17. juli 2016. del 1 side 12-13.

Les videre