///Guds eksistens
Guds eksistens 2017-03-27T17:42:39+00:00

Gud

Guds eksistens

Flew There Is A God

Den kjente engelske ateisten Anthony Flew mer enn antydet at den største vitenskapelige oppdagelsen de siste 50 årene er muligheten av Guds eksistens. Anelsen av at universet har en begynnelse, og følgelig også en slutt, ligger bak hans synspunkt.
Frem til for knapt 100 år siden var det herskende syn likt med synet til Aristoteles, nemlig at universet er evig og uforanderlig. Men oppdagelsen av «Big Bang» og universets utvidelse medførte at mange naturvitenskapsmenn begynte å tvile på om avskaffelsen av en skaper var berettiget. Den jødisk-kristne lære om at «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord» fikk fornyet aktualitet. Formuleringen er kort og presis, slik en skaper ville kommunisere med sine tenkende skapninger uten nevneverdig naturvitenskapelig bakgrunn.
— Fra «Vitenskapen åpner for Gud», en kronikk av Johan E. Moan, professor i fysikk, Universitetet i Oslo, og Ola Didrik Saugstad, professor i medisin, Universitetet i Oslo, i Aftenposten onsdag 27. mars 2013, Kultur & Meninger-seksjonen side 4-5.
Det sendte sjokkbølger inn i den ateistisk/darwinistiske leir da den verdenskjente filosofen og ateisten Anthony Flew, gjennom boken «There is a God. How the World’s Most Notorious Atheist Changed his Mind» gjorde kjent at han var blitt kristen. Flew var et ikon for ateister og darwinister verden over. I boken sier han følgende: «Jeg tror at universet ble skapt av en uendelig intelligens. Jeg tror at universets innfløkte lover manifesterer det vitenskapsmenn har kalt Guds ånd. Jeg tror at livet og reproduksjonen oppstod i et guddommelig rike.»
– Fra «Frafalne darwinister», en artikkel av Halvard Lars Udnesseter, Sørumsand, i avisen Dagen onsdag 14. september 2016, side 25.
Det er mange ting vi ikke kan ta og føle på, men som likevel eksisterer. Tenk bare på kjærlighet. Hva med samvittigheten din?

Dine tanker er like virkelige som nesen din, selv om tankene er usynlige. Tankene er ikke produkter av kjemiske prosesser i hjernen.

[…] er det helt utrolig at det i en verden som ifølge naturvitenskapen bare består av fysiske ting, finnes bevissthet. Når du lukker øynene og ser for deg en bil, så er det ikke en bil verken foran deg eller i hjernen, men hva er da dette ikke-fysiske inntrykket av en bil? […] At vi er bevisste passer veldig godt sammen med at det finnes en Gud som er kjærlighet og ønsker fellesskap med mennesker han har skapt.
Fra «Fornuftig å tro at Gud fins», en kronikk av Atle Søvik, studiedekan ved Menighetsfakultetet, i Vårt Land mandag 12. august 2013, side 22-23.
Og selvsagt kan ikke en materialistisk vitenskap forklare alt i livet.

Nagel - Mind and Cosmos

[Moderne vitenskap] har som innebygget premiss at alt i naturen kan og skal forklares med reduksjonisme. […] Forhold som materialismen ikke kan forklare, vil vitenskapen derfor fornekte. Slike forhold eksisterer bare som illusjoner […] slik som personlig erfaring og subjektive følelser. Vårt mentale liv og vår bevissthet omgjøres til illusjoner. […] Nagel [i Thomas Nagels «Mind and Cosmos — Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False», Oxford University Press, 2012] mener at denne reduktive materialisme ikke kan forklare alle forhold ved livet.
Etter hans oppfatning er vår bevissthet en like reell del av vår virkelighet som grunnstoffene som bygger opp jorda vår. Vår evne til å tenke og vurdere, sannheten i vår egen erfaring, vår evne til å gjøre kloke valg er reelle deler av vår virkelighet selv om de ikke kan reduseres til fysikkens lover. […] Vi kan ikke betrakte et menneske utelukkende som molekyler i bevegelse. Molekyler har ingen kognitive evner, ingen emosjoner — molekyler vet ingenting om sannhet eller rett og galt.
— Fra «En ateists oppgjør med materialismen», en bokanmeldelse av Kjell Johannes Tveter (professor i medisin), avisen Dagen torsdag 26. september 2013, side 16-17.

Seriøs vitenskapelig forskning på nær-døden-opplevelser har vist at bevisstheten eksisterer uavhengig av den fysiske hjerne.

«Den kanskje mest interessante siden ved [dr Michael] Saboms forskning er den inngående evalueringen han foretar av utenfor-kroppen-opplevelsen. Ved en slik opplevelse påstår personen at han eller hun forlater kroppen sin og ser på sin egen gjenopplivelse mens legene gjennomfører den. Han hadde 32 slike pasienter i undersøkelsen sin.
Han sammenlignet beskrivelsene disse pasientene kunne gi av gjenopplivingsforsøket med det 25 ‘vanlige’ pasienter trodde foregikk under slike gjenopplivingsforsøk når en lege forsøker å få hjertet til å slå igjen. Han ville finne ut hva en vanlig godt orientert pasient vet sammenlignet med en som har hatt en utenfor-kroppen-opplevelse.
Han kunne konstatere at 23 av 25 i kontrollgruppen gjorde vesentlige feil når de skulle beskrive gjenopplivingsprosessen. Nær døden pasientene, derimot, gjorde ingen feil når de fortalte om det som hadde foregått under gjenopplivingsforsøket deres. Dette måtte oppfattes som et sterkt bevis for at disse menneskene faktisk befant seg utenfor kroppene sine og så ned.»
— Fra «Lyset bortenfor» av Raymond A. Moody, en bok om nær-døden-opplevelser, utgitt i 1988. Oversatt til norsk ved Finn B. Larsen og utgitt på Aventura Forlag, Arbinsgt 7, 0253 Oslo i 1988, ISBN 82-588-0518-5. Sabom var, da boken ble utgitt, hjertespesialist i Atlanta med sin egen privatpraksis. Hans viktige bidrag til NDO-forskningen omfattet 116 tilfeller av NDO.

Menneskene har alltid vært opptatt av det overnaturlige. Arkeologiske funn viser at allerede urmennesket hadde religiøse ritualer.

Les videre