Home/Temaer/Gud/Gud og menneske – 1/Gud og menneske – 2
Gud og menneske – 2 2017-01-30T22:55:36+00:00

Gud

Gud og menneske – 2

Det tragiske er selvsagt at et slikt skjønt ideal, en verden der Gud kan bo midt blant oss, aldri ble virkelighet. Mannen og kvinnen som ble skapt for å realisere idealet, ble ledet på avveier av en opprørsk engel, slik at Gud mistet ikke bare de to menneskene han hadde skapt, men også alle deres etterkommere, de milliardene av mennesker som etter hvert ble født inn i en verden preget av ondskap, konflikter og lidelse. Gud mistet forholdet han skapte oss for å ha til ham. Møysommelig måtte han arbeide for å gjenvinne dette forholdet. Men det var uhyre vanskelig. Menneskene hadde falt ned på et så lavt åndelig nivå at det skulle ta tusener og tusener av år før noen få begynte å tro på Gud. Litt etter litt kunne Gud i samspill med troende skape et grunnlag i en ond verden.

Forholdet mellom Gud og menneske kunne imidlertid ikke plutselig igjen rett og slett bli det harmoniske og dype forholdet det skulle ha vært fra begynnelsen av. Menneskene kunne bare skrittvis komme tilbake til Gud. De ble skapt for å være Guds sønner og døtre. På grunn av syndefallet, der de gikk i ledtog med den opprørske engelen Lucifer, skapt som Guds tjener, ble de en «tjeners tjenere».

Det første stadiet i den lange gjenoppreisningsprosessen var derfor å bli Guds «tjenere». Dette stadiet kommer til uttrykk i lovreligion, der forholdet mellom Gud og menneske beskrives som et herre-tjener-forhold. Gud er en streng Herre, som straffer dem som ikke følger hans påbud.

Det var en slik verden Jesus kom til for 2000 år siden. Han kom som Guds sønn for å åpne veien som gjorde det mulig for alle å bli Guds sønner og døtre. Jesus ble imidlertid drept før det lot seg gjøre. Han ble fullstendig misforstått og anklaget for å bryte loven, han som var inkarnasjonen av Ordet (Joh 1,14).

«Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem — men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. […] Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. […] Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til» (Joh 5,39-45).

Les mer om forholdet mellom Gud og menneske i seksjonen Utviklingen av gudsbegrepet.

Les videre