Home/Temaer/Gud/Gud misforstått
Gud misforstått 2017-01-30T21:36:29+00:00

Gud

Gud misforstått

Gud - menneskeEn av grunnene til at mange ikke tror på Gud, er måten Skaperen er blitt fremstilt på. Man har gjort Gud til en slags despot, som nærmest gjør som han vil, og ikke trenger å følge verken de åndelige eller de fysiske lovene. Gud skapte universet og oss mennesker til å fungere etter visse lover. Hele skaperverket er basert på lover. Gud er ikke hevet over disse lovene.

Det er selvsagt en logisk brist i å si at Gud er en allmektig Gud samtidig som vi ser hvordan onde krefter får sette sitt tydelige preg på verden vi lever i. Dette er kjernen i det vi kaller «Det ondes problem». Du finner løsningen her.

Da Gud skapte verden, var det for at den skulle forvaltes av mennesket. Ifølge de abrahamske religioner ga Gud oss mennesker forvalteransvar for denne verden. Gud er ånd og immateriell. Eneste måte han derfor kan styre en materiell verden på, er gjennom prinsippene han skapte den etter. Det blir en indirekte måte å styre på. Av den grunn skapte han fysiske vesener med en ånd som kunne ha et forhold til Gud, og en kropp som kunne ha et direkte forhold til den fysiske verden. Med sin ånd er mennesket ment å styre den skapte verden ved hjelp av sin kropp.

Til alle tider har vi mennesker anklaget Gud for alt som går galt. Vi tror at det er på grunn av Gud ting ikke går slik de skal. Da har vi imidlertid ikke forstått Gud. Han kan bare styre denne verden gjennom sine prinsipper. Det er vi mennesker som er ment å sørge for at verden blir god. Det er vårt ansvar. Vi kan ikke klandre Gud for ulykker, sult og kriser.

Gud skapte oss i sitt bilde nettopp for at vi skulle bli gode forvaltere av en verden han skapte for oss.

Les videre