Home/Temaer/Gud/Essensen av Gud
Essensen av Gud 2017-01-30T22:34:19+00:00

Gud

Essensen av Gud

GudshjertetSom vi var inne på i seksjonen «Forskjellige gudsbegreper», er ifølge de abrahamske religioner Gud en personlig Gud. Det betyr at vi mennesker kan ha et personlig forhold til ham. Hva er det da ved Gud som tillater et slikt forhold? Dr. Moon utdyper at det ikke er Guds ytre vesen, hans energi og kraft. Det er tvertimot det indre ved Gud, hans hjerte, selve essensen av Gud, hans innerste vesen. I sitt hjerte lengter Gud etter et dypt forhold til oss mennesker.

Ifølge Sun Myung Moon er det skaperverket som gir oss den beste forståelse av Gud. Du kan forstå en kunstners sinn ved å studere hans kunstverker. På samme måte forstår vi noe ved Gud ved å studere hans skaperverk. Alt i skaperverket har en indre natur og et ytre vesen. Det er ikke bare mennesket som har en indre natur, et sinn. Dyr har det også, et sinn preget av instinkter. Hos planter kan vi snakke om et plantesinn, som regulerer den ytre form og plantens funksjoner. Selv hos uorganisk materie kommer den indre natur til uttrykk som visse iboende egenskaper som styrer den materielle strukturen.

Ettersom den tosidige naturen indre natur/ytre form er et universelt trekk ved skaperverket, blir konklusjonen at også vesenet som skapte alle ting, Gud, må ha en slik indre natur og et ytre vesen. Det ytre ved Gud er hans energi og kraft. Det indre er hans sinn. Viktige aspekter ved Guds sinn er hans følelser, intellekt og vilje. Vi mennesker er skapt i Guds bilde. Derfor har også vi følelser, intellekt og vilje. Men det dypeste aspekt ved Gud, det innerste, er hans hjerte. Det er fra hans hjerte hans kjærlighet strømmer.Gud-menneske

Det er bare ved å forstå Guds hjerte vi forstår hva som er essensen ved Gud, hans kjerne. Det er hans hjerte som er grunnen til at Gud skapte. Han skapte  alt fordi han ville ha noen han kunne uttrykke sitt dypeste hjerte til. Målet med å skape var nettopp mennesket. Det er det ypperste i hele skaperverket. Alt er skapt for oss mennesker og for å forvaltes av oss. Gud lengter altså etter en relasjon på hjerteplan til oss mennesker.

Kirkefaderen Augustin uttrykte det samme med sterke ord: «Å komme i et kjærlighetsforhold til Gud er den største romanse, å søke ham er det største eventyr, å finne ham er det største et menneske kan oppnå,» skrev den nordafrikanske biskopen. Han ble født midt på 300-tallet.
— Fra «Kjærlighet som blir gjengjeldt», en artikkel av Tore Hjalmar Sævik i avisen Dagen fredag 13. juni 2014, side 22-23.

Dette ligner litt på hvordan vi alle gjerne vil ha noen vi kan uttrykke vårt hjerte til. Uten det blir livet overfladisk.

Ettersom det var mennesket som var Guds mål med å skape, kan vi ved å forstå menneskets situasjon forstå Guds hjerte. Da Gud skapte mennesket, var han full av forventninger og håp. Hans drøm om å ha noen han kunne uttrykke sin kjærlighet til, og som ville respondere på ham, skulle gå i oppfyllelse.

Slik gikk det imidlertid ikke. Drømmen ble knust. Menneskene forlot Gud og begynte å oppføre seg stikk i strid med Guds forventninger. Han kunne ikke elske dem, og de kunne ikke elske ham. Gud ble dypt fortvilet og frustrert. Han ble en sønderknust Gud, med et hjerte fullt av sorg og smerte.

Gud ga imidlertid ikke opp. Han ga seg ikke på tap. Han hadde ikke noe valg, men måtte begynne en møysommelig gjenoppreisningsprosess, der han var fast bestemt på å gjenvinne det tapte. Han måtte tåle utallige tilbakeslag. Det var så mange han kalte, men som sviktet ham. Gud ga seg aldri. Etter tusener og tusener av år kunne han endelig gjenskape en ny Adam, Jesus. Igjen var Guds hjerte fullt av håp og store forventninger. Men selv om Gud møysommelig hadde forberedt et grunnlag for sin sønn, ble han behandlet på den grusomste måte og hengt på et kors.

Derfor måtte Gud langsomt forberede et nytt grunnlag. Guds håp er at Gjenkomstens Herre, Den tredje Adam, blir den som endelig kan gi Gud det han alltid har lengtet etter, en verden der Gud en dag kan bo midt blant oss og uttrykke sin kjærlighet til oss, samtidig som vi viser Gud vår kjærlighet til ham. En slik verden er selvsagt ikke noe ett menneske kan skape. Vi må alle hjelpe til. Da kan vi utvikle et dypt forhold til Gud på hjerteplan, når vi bidrar til å befri Guds hjerte fra dets tunge sorg og store lidelser.

Les videre