Home/Temaer/Gud/En allmektig Gud - 1/En allmektig Gud – 2
En allmektig Gud – 2 2017-01-30T22:21:55+00:00

Gud

En allmektig Gud 2

Dyr
Hos dyr kan vi ikke snakke om en fri vilje lik menneskets. Dyr er hovedsakelig styrt av instinktene Gud utrustet dem med. På den måten styrer Gud dyrene via deres instinkter. Han kan nok ikke forutse alle detaljer ved et dyrs oppførsel ettersom den i en viss grad avhenger av omgivelsene. Likevel kan vi si at Gud i en svært stor grad styrer dyrs oppførsel via deres instinkter.

Uorganisk materie
Gud er allmektig overfor den uorganiske materien han skapte, materien alt består av. Den gjør hele tiden akkurat det Gud vil den skal gjøre. Mange teologer og tenkere har derfor forestilt seg universet som en stor mekanisme som følger mekaniske lover. Deistene trodde som kjent at Gud var en slags urmaker som hadde satt sitt urverk, dvs. skaperverket, i gang og så trukket seg tilbake. Siden opplysningstiden har man tenkt slik.

Repeterbarheten av observasjonene betyr at en bestemt type observasjoner, for eksempel observasjoner av temperaturfluktuasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, gir samme resultat uansett hvor og når observasjonene blir gjort når man tar hensyn til en eventuell tidsutvikling i det fysiske systemet.  Det innebærer at systemet som observeres er ufritt. Under like betingelser observeres alltid det samme. Dette er karakteristisk for hvordan materien oppfører seg. Den naturvitenskapelige metoden inneholder en antagelse om at materien er ufri. Metoden kan bare brukes til å utforske fenomener med en slik ufri karakter.
Uten valgfrihet ville vi alle vært en type automater. Den døde materien har ingen egenskap som svarer til menneskets frie vilje. Det er det som gjør at fysikkens metode med repeterbare eksperimenter fungerer når den anvendes på materien, men ikke når den anvendes på menneskene.
De åndelige fenomeners karakter: frie og ikke repeterbare, innebærer at naturvitenskapens metoder, basert på observasjoner av repeterbare hendelsesforløp, ikke kan anvendes for å forstå de åndelige fenomener.
Fra «— Fysikkens teorier har begrenset gyldighet», en kronikk av Øyvind Grøn, professor i fysikk, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo, Aftenpostens nettutgave onsdag 29. januar 2014.

Uorganisk materie kan bare i uhyre liten grad sies å ha sin egen frie vilje. (Fra kvantefysikken vet vi at alt ikke er hundre prosent i samsvar med mekaniske lover. Kvantefysikken viser f.eks. at det er en viss uforutsigbarhet i hvordan partikler oppfører seg.)

Menneskets spesielle rolle
Man er selvsagt allmektig overfor maskiner uten fri vilje, men ikke overfor åndsvesener skapt i Guds bilde. Da Gud skapte åndsvesener, dvs. mennesket og englene, i sitt bilde, med fri vilje, representerte dette noe helt nytt.

Menneskets fysiske kropp har de samme instinkter som dyrene har. Men menneskets ånd er ment å ikke primært være opptatt av mat, overlevelse og et komfortabelt materielt liv. Det som skiller oss fra dyrene, er vår evne til å være opptatt av det samme som Gud er opptatt av, dvs. å skape en verden med kjærlighet, sannhet, godhet og fred.

Les videre