Home/Temaer/Gud/Argumenter for Gud
Argumenter for Gud 2017-01-30T21:18:16+00:00

Gud

Argumenter for Gud

Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

GudDet finnes mange argumenter for Guds eksistens. Et argument er at det opp gjennom tidene har vært langt færre ikke-troende enn mennesker som har trodd på et høyere vesen. Et tydelig uttrykk for dette er at de viktigste sivilisasjonene som har vokst fram her på jorden, gjorde det basert på en eller annen tro. Dette tyder sterkt på at det er noe ved mennesket som søker Gud. Vi har en slags innebygd sans for det åndelige. Dette er for mange et klart tegn på at Gud er til.

Et annet sterkt argument for Guds eksistens er at det er så mange som har hatt personlige opplevelser med Gud. De fikk en klar åndelig veiledning fra høyere makter gjennom kriser i livet, mottok innsikter eller åpenbaringer. Vi vet i dag at millioner av mennesker rundt om i verden har hatt nær-døden-opplevelser. Det samme kan sies om menn og kvinner med dype åndelige opplevelser med Gud. Så mange har erfart noe slikt, at det i seg selv er et tydelig tegn på at Skaperen eksisterer.

«Guds eksistens gir mening på grunn av objektiv moralsk forståelse og allmenne verdier.
— Dersom Gud ikke eksisterer, så eksisterer heller ikke objektiv moralsk plikt og etiske verdier. Mange teister og ateister har vært enige om dette. Dermed har flere ateister benektet at objektiv moral eksisterer og henviser moral til biologisk og sosiologisk evolusjon [sier William Lane Craig].
Problemet ifølge Craig er at objektiv moral og etiske verdier faktisk eksisterer. Handlinger som voldtekt, tortur og barnemishandling er ikke bare sosialt uakseptert oppførsel, det er moralsk forkastelig. Noe er helt uakseptabelt. Kjærlighet, likhet, selvoppofrelse og toleranse finnes som objektive goder.
— Dersom objektiv moral ikke kan eksistere uten Gud, men objektiv moral faktisk eksisterer, da må det logisk følge at Gud eksisterer.»
Fra «— Argumentene som skremmer kjendisateist», en artikkel av Stig-Øyvind Blystad om dr. William Lane Craig, amerikansk filosof, teolog og nytestament-historiker, i Vårt Land mandag 7. mai 2012, side 22-23.

Mange tenkere, filosofer og teologer har forsøkt å skape logiske argumenter for Guds eksistens. Noen har til og med gitt seg i kast med kunststykket å bevise at Vårherre er til. Det finnes tre hovedtyper av slike argumenter.

Den første er design-argumentet eller det teleologiske argument.

Den andre typen er det kosmologiske argument.

Den tredje typen er det ontologiske argument.

Les videre