///Mulighetene frihet skaper
Mulighetene frihet skaper 2017-05-01T10:50:29+00:00

Frihet

Friheten er noe gudgitt

Mulighetene frihet skaper

 

Liten familieHvis friheten er noe gudgitt – hva gjør det da med vårt forhold til Gud? Når vi fritt tar riktige og fornuftige avgjørelser, lever vi opp til Guds forventninger og forhåpninger på samme måte som et barn lever opp til foreldrenes forventninger og forhåpninger ved å leve sitt liv slik far og mor håper sin kjære sønn eller datter skal gjøre.

Frihetsbegrepet blir ofte misforstått. Mennesker sier at de lever i et fritt land, og at de derfor kan ødelegge seg selv så mye de selv har lyst til. Dette er imidlertid et misbruk av friheten og fører til slutt til ens personlige undergang – kanskje drar man flere andre mennesker med seg i fallet også.

Frihet til å ytre seg betyr ikke retten til å si hva som helst. […] Og enn hvis vi setter vår personlige frihet inn i et etisk perspektiv? Hvem er det som betaler prisen for min frihet? For er det ikke slik at den enes frihet er den andres ufrihet – slik den rikes frihet kan utøves på bekostning av den fattige, og frihet i dag kan bety tapt frihet for kommende generasjoner? Heller ikke naturen tåler den frihet vi i dag er vant med, og de kravene vi i rike land stiller til materielle goder.
Fra «Frihetens grenser», en kronikk av Per Bjørn Foros, leder og fagansvarlig for Rørosseminaret, Klassekampen tirsdag 20. april 2010, side 10-11.
Og det er flere som har innsett at en total frihet fører til en total ufrihet.
Om den franske revolusjonen begynte som et opprør mot kongemakten, tuftet på frihet, likhet og brorskap, viste det seg til slutt at mennesket ble sin verste fiende.[…] Camus ville at mennesket skulle innse at det har sine grenser. Kravet om total frihet ender i total ufrihet.
Fra en kronikk av Henning Næss om boken «Opprøreren» (1951) av den franske forfatteren Albert Camus (1913-1960), Klassekampen fredag 23. september 2011, side 12-13.

Les videre

Selve teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 11. oktober 2009.