////Kilden til frihet – 2
Kilden til frihet – 2 2017-05-01T10:46:01+00:00

Frihet

Opprør mot frihetskilden gjør deg ikke fri

Kilden til frihet – 2

Enkelte tror at det er ved å forkaste Gud man blir fri til å bygge sitt eget liv. Gjør man imidlertid opprør mot Gud, gjør man også lett opprør mot de åndelige lover som kommer fra Gud. Det er ved å følge de åndelige lovene man blir fri. Det er likedan i trafikken. Følger man trafikkreglene, kommer man seg fritt dit man vil. Bryter man dem, er sjansene store for at man ikke kommer dit. Bryter man de åndelige lovene Gud skapte etter, er det stor sjanse for at man mister sin frihet. Det er ingen frihet uten ansvar, og det er menneskets ansvar å følge de allmenne lover som gjelder for tilværelsen, både de fysiske og de åndelige.

I trafikken har vi klare regler for hva som er lov og ikke lov, og vi har strenge bøter for dem som bryter dem. Derfor kjører folk stort sett ikke på rødt lys. Men når det gjelder mange andre deler av livet, ser vi ut til å tenke at mennesket helt automatisk er selvregulerende moralsk i omgangen med andre. Hvorfor tror vi det? Jeg er litt mer pessimistisk. Jeg tror vi mennesker hele tiden har stort potensial for både god og ødeleggende adferd. Vi trenger noen grunnleggende etiske kjøreregler som definerer forholdet mellom oss.
    — Fra «Hva frihet er», an artikkel av Sunniva Gylver, prest, Aftenposten søndag 17. juli 2011, kulturseksjonen side 3.
«Hvis vi betrakter kulturen vår i dag, så har bekjennelsen til ‘frihet’ ofte ført til usunne seksuelle ytringer. Og se på alle problemene i USA — med tenåringsgraviditeter, promiskuitet og seksuelt overførte sykdommer. I tillegg kommer eksplosjonen av pornografi, som i mange tilfeller skaper en avhengighet som kan føre til at unge menn ikke kan reagere normalt på kvinner i virkelighetens verden. Den skaper kvinnebilder som ofte er både nedverdigende og som presser særlig unge kvinner til seksualakter de ikke nyter […].
Det er bedre at det er vegger rundt en lekeplass, regler og normer; så kan man selvsagt velge å klatre over. Men hvis man gjør det, og man faller og slår seg, så vet man i det minste hvorfor det skjedde, og det kan hindre gjentakelser. Men hvis det ikke finnes grenser, ingen murer, så har ikke smerten noen forklaring, og alt som står tilbake er frykten.»
   — Fra «Velsignet god sex», en kronikk av Annegrethe Rasmussen i Klassekampen tirsdag 21. januar 2014, side 14-15. Hun hentet sitatet overfor fra en studie publisert av den konservative amerikanske tenketanken Family Research Council i juli 2013.

Gud er samtidig kilden til kjærlighet. Det er derfor ved å elske sine medmennesker man blir fri, ikke ved å hate dem.

Det er først og fremst i de sivile fellesskapene vi gjensidig anerkjenner hverandre og opplever reell frihet. Hvordan gjensidig anerkjennelse er viktig for folks følelse av trygghet og frihet var sentralt for den tyske filosofen Hegel. Det er som anerkjent individ i et fellesskap vi opplever trygghet og frihet. Opplevelsen av anerkjennelse er igjen viktig for moralen til den enkelte. Frie og anerkjente individer har et bedre grunnlag for å opptre moralsk riktig.
— Fra «Demokratiets etiske fundament», en kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit, filosof, Vårt Land mandag 27. juni 2011, side 24-25.