///Frihetens verdi
Frihetens verdi 2017-05-01T10:57:22+00:00

Frihet

En dyrebar gudgitt gave

Frihetens verdi

Fredskultur

For at frihet skal verdsettes som frihet, må den få innhold fra noe annet. Hvis man har sittet i fengsel, eller alltid vært livredd for å bevege seg ute på grunn av angst eller noen som vil en vondt, er det en stor frihet å kunne gå hvor man vil. Hvis man har vært avhengig av dop, er det en stor frihet i å bli rusfri. Hvis man er blitt trakassert for sine meninger, er det en stor frihet i å være et sted hvor ytringsfriheten eksisterer og fungerer.
Hvis man har hatt et bilde av Gud som en som holder oss nede og alltid vokter på oss for å ta oss for den minste bagatell, er det en stor frihet hvis man får hjelp til å finne frem til et nytt gudsbilde.
    — Fra «Hva frihet er», an artikkel av Sunniva Gylver, prest, Aftenposten søndag 17. juli 2011, kulturseksjonen side 3.

La oss derfor betrakte friheten vi nyter, som en gave vi må ta vare på og beskytte. Mange ønsker å begrense vår frihet og utnytte den til sin egen fordel. Den beste måten å ta vare på friheten på er å bruke den til å realisere oss selv, slik vi er ment å gjøre, og skape en god verden for våre medmennesker og dermed også for oss selv.

Frihet er vår tids bærende verdi. Det verste du kan ta fra et menneske i dag, er friheten. […] Den er grunnlaget for menneskets verdighet. Blir vi fratatt friheten, blir vi fratatt muligheten til å leve vårt eget liv.
Fra «Frihetskjemperen», en artikkel der Gunnar C. Aakvaag, sosiolog ved Universitetet i Oslo, intervjues, A-magasinet fredag 25. januar 2013, side 8, vedlegg til Aftenposten.
Selve teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 11. oktober 2009. De forskjellige sitatene er lagt til senere.