///Frihet og kreativitet
Frihet og kreativitet 2017-05-01T10:54:54+00:00

Frihet

Gleden i å skape

Frihet og kreativitet

kreativitetVåre skaperevner krever også at det finnes frihet. Hvis en robot skaper noe, er ikke det den skaper, robotens eget skaperverk, men skaperverket til robotens eier eller konstruktør.

Etter hvert som vi blir eldre lærer vi oss en rekke normer og regler for å fungere i samfunnet — vi raper for eksempel ikke ved bordet, vi lytter til andre og viser hensyn. […] I skolen lærer vi tilsvarende å gi korrekt svar etter boken. I tenåringsårene blir det ekstra viktig å være mest mulig lik de andre, vi skal ikke stikke oss ut, vi vil føle oss mest mulig normale og bli akseptert. I hele oppveksten lærer vi oss å tilpasse oss slik at vi skal fungere best mulig i samfunnet.
Denne tilpasningen er i stor grad helt nødvendig. Hvis alle løp over gaten når det var rødt lys ville det blitt kaos! […] Tilpasningen har samtidig en stor pris. På veien mister mange av oss kontakt med den lekne impuls i oss selv, vi bærer på en mental bagasje av konformitet som hindrer en kreativ utfoldelse.
Metaforisk sitter vi i et selvpålagt bur av hemninger som gjør at vi ikke får utnyttet våre potensialer. Vi er blitt så vant til dette buret og tenker ikke over det. De fleste sanser ikke engang at de sitter konstant i et slikt bur! […] Den kreative reisen handler om å bryte ut av dette usynlige buret og møte dragene og uroen i oss selv, der vi tør å utfordre våre og andres forventninger til oss selv. Det handler i stor grad om avlæring og en vilje til å være modig. Vi må tørre å møte frykten for latterliggjøring […], der vi våger å gå andre veier enn forventet.
Fra «Kunsten å overskride seg selv», en kronikk av Erik Lerdahl, professor i kreativitet, dr.ing., Aftenposten søndag 23. juni 2013, Kultur & Meninger-seksjonen side 4-5.

Derfor ser vi at frie samfunn kan utvikles raskt når vi mennesker får anledning til å realisere våre skaperevner i en atmosfære som er fri og positiv. Guds hensikt med å gi mennesket friheten var nettopp at vi skulle bli hans medskapere. Han har gjort brorparten av skaperarbeidet i denne verden, men finishen og avslutningen har han overlatt til oss mennesker for at også vi skulle få oppleve gleden i å skape en god verden.

Les videre

Selve teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 11. oktober 2009. De forskjellige sitatene er lagt til senere.