///Frihet og kjærlighet
Frihet og kjærlighet 2017-05-01T10:55:30+00:00

Frihet

Selv Gud kan ikke tvinge noen til å elske

Frihet og kjærlighet

Fam4Men kanskje den aller viktigste grunnen til at vi virkelig trenger og må sette pris på friheten, er at den er nødvendig for å utvikle sanne kjærlighetsforhold og oppleve en dyp kjærlighet både i forholdet til hverandre og i forholdet til Gud. Er det mulig å tvinge noen til å elske Gud eller et annet menneske? Det er per definisjon umulig. Kjærligheten er i sitt vesen frivillig. En robot kan ikke virkelig elske en annen robot. Jeg elsker min kone eller mine foreldre eller barn fordi jeg har bestemt meg for å elske dem — ikke fordi noen andre har sagt det eller programmert det i meg. Derfor er frihet nødvendig for at kjærlighet kan oppstå. Kjærlighet som man blir tvunget til å vise, er ikke kjærlighet.

Fra konservativt hold er det vanlig å hevde at prisen å betale for individets frihet er samfunnsoppløsning. Et av de mest interessante funnene til [statsviteren Christian] Welzel [i boken Freedom Rising] er at så ikke er tilfelle. Tvert om. Welzel finner at jo mer frihet og frihetsverdier er utbredt i et samfunn, jo mer empatiske, altruistiske, samarbeidsvillige, tillitsfulle og fornøyde med livet er samfunnsmedlemmene, og jo lettere mobiliserer de kollektivt for felles mål. Han kaller det «godartet individualisme».
— Fra «Frihetsbølgen», en artikkel av Gunnar C. Aakvaag, sosiolog, Universitetet i Tromsø, Morgenbladet fredag 18. september 2015 (nr. 37 i 2015), side 36.
Selve teksten er fra en redigert versjon av et innlegg lektor Alf Mønnesland holdt på en fredskonferanse i Familieforbundets lokaler i Oslo 11. oktober 2009. De forskjellige sitatene er lagt til senere.