Home/Temaer/Familieverdier/Veien til lykke/Vi må skape bedre familier
Vi må skape bedre familier 2017-02-13T20:39:57+00:00

Familieverdier

Løsningen på familieproblemene

Vi må skape bedre familier

Vi blir alle formet av den familien vi vokser opp i. Og familiens kommunikasjonsstil er noe av det som påvirker oss mest. Vokser vi opp i en konfliktfylt familie hvor man heller snakker om hverandre enn med hverandre, […] er det stor sjanse for at vi bringer dette mønsteret med oss når vi etablerer vår egen familie.
Fra «Familien som bare snakker om hverandre», en artikkel i «Leve sammen»-spalten, der Frode Thuen, samlivsekspert og professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, svarer på et brev fra en leser, A-magasinet, vedlegg til Aftenposten, fredag 27. juni 2014, side 57-58.

Ved nærmere undersøkelse ser vi at familier som ikke fungerer, kan være en kilde til lidelse, dype sår og et sterkt hat mot foreldrene. Men behovet for å ha gode foreldre representerer det dypeste behov hos barnet. Det er det sprikende gapet mellom forventning, dvs. lengselen etter gode foreldre, og virkelighet, dvs. dårlige foreldre, som forårsaker smerte. Barn som vokser opp uten foreldre og uten foreldrekjærlighet, blir svært hemmet i sin utvikling, og trenger mye hjelp for å rette opp sine problemer.

Vi kan da spørre oss om det er grunnlag for å forkaste familien fordi det finnes dårlige foreldre? Absolutt ikke! Den eneste løsningen på problemene rundt familien er å skape bedre familier. Vi må forsøke å realisere idealet som sanne familier representerer, sanne familier som skaper optimale omgivelser for alle: barn, mann og kone, og der alle opplever kjærlighet i overflod.

Les videre