Sjalusi – 1 2017-03-02T21:23:51+00:00

Familieverdier

Kjærlighetens bakside

Sjalusi – 1

Sjalusi er en sammensatt tilstand, som består av mange ulike følelser, tanker og impulser. Det mest typiske er en mer eller mindre bevisst frykt for å bli forlatt til fordel for en annen. Denne frykten vil ofte være begrunnet i en uro eller mistanke om at partneren er utro eller kan komme til å være det. Sjalusien vil også kunne ha preg av bekymring om hvem partneren til enhver tid er sammen med. Eller et ønske om å kontrollere hans eller hennes omgang med potensielle rivaler og en tilbøyelighet til å sjekke og undersøke om utroen eller mistanken er berettiget. I tillegg kommer gjerne også en generell usikkerhet og tvil på egne vegne og en følelse av underlegenhet og utilstrekkelighet i forholdet til partneren.
— Fra «Tilbakeskuende sjalusi» en artikkel der Frode Thuen, samlivsekspert og professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, svarer på spørsmål fra en leser, A-magasinet 6. november 2015, side 57-58, tillegg til Aftenposten på fredager.

Det er en del av menneskets opprinnelige gode natur å ville beskytte ens eksklusive ekteskapelige forhold. Når ens eksklusive bånd til ens ektefelle er truet, føler man sjalusi. Vi blir sjalu som en naturlig reaksjon som er ment å beskytte vårt ekteskap og bli kvitt faren som truer. Enkelte hevder at sjalusi ikke har med kjærlighet å gjøre, men et slikt syn er basert på en begrenset forståelse av ekteskapelig kjærlighet.

Ifølge en omfattende amerikansk studie på årsaken til sjalusi og dens dynamikk, angår sjalusi 98 prosent av alle mennesker. Og det er ikke bare negativt.
— Sjalusi utviklet seg for en god grunn, hevder antropologen Helen Fisher. Den kunne avverge svik fra en partner og bidra til å styrke den familieenheten som var nødvendig for at avkommet skulle overleve. Muligheten for sjalusi har også bidratt til at folk flest unngår «rundbrennerne» og favoriserer de mer stabile og langvarige forholdene, ifølge Fisher.
Fra «Verdens farligste følelse», en reportasje ved Bodil Fuhr i Aftenposten lørdag 13. juli 2013, hovedseksjonen side 26-28.
Sjalusien […] handler om frykten for å miste noe du har, noe du opplever som ditt, noe som er en del av deg. «Den er sterkt knyttet til trusselen mot følelsen av å være den utvalgte», sier psykolog og professor Siri Gullestad. «Sjalusien er trekantens psykologi. Man konkurrerer om en annens gunst». Så sant. Dypest sett frykter den sjalu et identitetstap, for identitet henger sammen med din anseelse, din posisjon og din rolle i verden. Hvis en antatt rival i tillegg truer med å angripe det emosjonelle båndet du har til din partner og dine eventuelle barn, er det også din dype tilknytning, ankerfestet til dine nærmeste, hele din basale trygghet, som kan stå for fall.
Den som truer med å ta alt dette fra deg, truer deg egentlig på livet, eller la meg korrigere — en del av deg føler at du trues på livet og reagerer deretter, samtidig som ditt rasjonelle jeg forsøker å holde hodet kaldt. Men dette er en vanskelig øvelse.
— Fra «Sjalusiens grønnøyde monster», en kronikk av Sissel Gran, psykolog og forfatter, Morgenbladet 22.-28. november 2013, side 32-33.
Sjalusi er en vanskelig følelse å hanskes med — både for den som kjenner på følelsen, og den som utsettes for sjalusien.  Det er også en skambelagt følelse, som man ikke lett innrømmer hverken for seg selv eller andre.  Av den grunn har den en tendens til å unndra seg åpen dialog og konstruktive tilnærminger der den finnes.  I stedet kommer følelsen gjerne til uttrykk som antydninger og halvkvedede viser som ingen av partene helt skjønner, eller som man ikke våger å sette navn på.
Det er også en motsetningsfylt følelse, i den forstand at et visst nivå av sjalusi hører med til et kjærlighetsforhold.  Om det ikke finnes sjalusi i det hele tatt, er det absolutt grunn til å sette spørsmålstegn ved engasjementet og følelsene for partneren.  Faktisk har undersøkelser vist at par som skårer moderat på en sjalusitest, har større sjanse for å holde sammen, enn par som i utgangspunktet skårer lavt på testen.  Men blir det for mye sjalusi, er det helt klart en utfordring for ethvert parforhold.
Fra «Min samboer er sjalu», svar på et leserbrev til Frode Thuen, psykolog, A-magasinet 4. april 2007, side 54-55, vedlegg til Aftenposten.