////Sex meningsfylt innen ekteskapet – 1
Sex meningsfylt innen ekteskapet – 1 2017-03-02T18:56:42+00:00

Familieverdier

Sex utenfor ekteskapet ødelegger den åndelige dimensjonen ved kjærlighet

Sex blir langt mer meningsfylt innen ekteskapet – 1

De emosjonelle og åndelige bånd det seksuelle forhold i et ekteskap skaper, gjør kjærligheten innen ekteskapet større. Sex utenfor ekteskapet ødelegger imidlertid den åndelige dimensjonen ved kjærlighet.

Den menneskelige seksualitet er skapt til å fungere innenfor et avtalt forhold, et ekteskap mellom en mann og en kvinne, på livstid, for å skape en familie hvor barn kommer til og vokser opp.
Dette pleide å være allmennkunnskap, og det føles unødvendig å si det, men det er en rekke perverse krefter i samfunnet vårt som vil løsrive seksualiteten fra familien, og fokuserer på egoets selvtilfredsstillelse, og i den sammenhengen blir et barn et uønsket biprodukt.
Fra «Menneskeverd og menneskerett», et debattinnlegg av Anne Margrethe Lund, Kviteseid, avisen Dagen fredag 31. januar 2014, side 3.

Oppnår mann og kone enhet mellom ånd og kropp, betyr det at de også kan oppleve en fantastisk harmoni mellom en dyp åndelig kjærlighet og ens seksuelle begjær og sanselige glede.

Popcaks konklusjon er:
«Hellig sex er et rikt dekket bord skapt av Gud — en del av et vitalt og åndelig berikende ekteskapelig liv, hvor de fleste nøyer seg med forrettene. Men når du hengir deg til guddommelig sex, vil Himmelen og Jorden møtes, og du og ektefellen din vil bli ufeilbarlige elskende som kan tilføre livet dere har sammen en lidenskap som når bibelske høyder.»
Fra «Velsignet god sex», en kronikk av Annegrethe Rasmussen, dansk journalist og utenrikskorrespondent, Klassekampen tirsdag 21. januar 2014, side 14-15. Dr. Gregory K. Popcak er en amerikansk radiovert, psykoterapeut og grunnlegger av The Pastoral Solutions Institute. Han har skrevet en rekke bøker om ekteskap, sex og familieliv med et katolsk utgangspunkt. Sitatet er fra hans bok «Holy Sex! — A Catholic Guide to Toe-curling, Mind-Blowing, Infallible Loving», utgitt i 2008.
Monogame par har generelt bedre sex. Ifølge den omfattende Chicago Sex Survey har både menn og kvinner bedre sex med én seksualpartner enn de som har flere. Personer med flere partnere føler ofte angst, nervøsitet og skyldfølelse, og de har mer depressive tendenser.
Fra «Helt til døden skiller oss ad», en femsiders artikkel av Lasse Lavrsen, journalist, Klassekampen lørdag 16. november 2013, side 18-22.
I The Case for Marriage hevder to amerikanske sosiologer, Linda Waite og Maggie Gallagher, at et monogamt forhold egentlig gjør sex bedre. Basert på data fra to større amerikanske undersøkelser kom de frem til at de som lever i et partnerskap som har vart lenge, har oftere og bedre sex enn de som lever alene. 43% av gifte menn, hevdet f eks å ha sex to ganger i uken. For menn som levde alene, var tallet 26%. 39% av gifte kvinner hadde sex to ganger i uken, mens tallet for kvinner som levde alene, var 20%.
Waite og Gallagher hevder at et forhold som utelukker andre (eksklusivitet), virker seksuelt stimulerende, som et enestående afrodisiakum: «Sjansen til å si seg i høyeste grad tilfreds både med den følelsesmessige og fysiske siden ved sex med sin ektefelle eller partner, er minst dobbel så stor for dem som brukte sex til å uttrykke kjærlighet, enn for dem som har sex av andre grunner.»
Fra «O come all ye faithful», en artikkel av Yvonne Roberts, The Observer (engelsk søndagsavis), 14. desember 2003, Review section, side 4.