Sex før ekteskapet er skadelig – 2 2017-03-02T21:13:27+00:00

Familieverdier

Eksperimentering med noe man ikke er moden for

Sex før ekteskapet er skadelig – 2

Ekteskapet er en engangs-erfaring på linje med fødsel og død. Ingen kan prøve fødsel eller død før man faktisk opplever det selv. Det som kan prøves ut, er vennskap. Gjennom ikke-seksuelt-vennskap kan mann og kvinne bestemme seg for å gifte seg. Dette er meningen med forlovelse, en tradisjon som nesten er borte nå.

Psykologisk sett er en person som skifter partner hele tiden, en person som aldri vokser opp. Han/hun gjentar hele tiden det første skritt inn i et parforhold, uten å vokse videre og ta neste skritt.

I motsatt fall, er det å hengi seg selv til en partner for livet som å reise på en vei som aldri er den samme. Verdien i absolutt hengivenhet er å gå gjennom kriser sammen i stedet for å gi opp. Ved å gå gjennom store vansker vokser kjærligheten og personligheten. Kriser blir brukt til noe positivt.

«Den absolutte kjærligheten gjør den elskede stor og setter den andre fri.  Kjærlighetens innerste vesen er derfor ikke å finne seg selv, men snarere å rykkes ut av seg selv så vi kan finne den andre. Hundre år før Shakespeare sa den hellige Ignatius fra sin talerstol i Spania: «Å tre ut av seg selv er et skritt mot andre.  Kjærligheten må uttrykke seg mer i handling enn i ord.» Det sies at forelskelse gjør blind. Om kjærligheten kan det sies at den gjør oss seende.»
Fra en artikkel av Per Arne Dahl, menighetsprest i Åmot kirke, Modum, Aftenposten, søndag 1. februar 2004, tabloid-delen, side 20.

Å bytte partnere er det samme som å aldri forandre seg selv. Å hengi seg selv for livet til en partner er å ha mot til å få kjærligheten til å vokse.

Kjærlighet i familien er det som forbereder tenåringene på å gjøre dem i stand til å søke etter sann og varig kjærlighet, forberede dem på ekteskapet og lære å kontrollere de emosjonelle tumulter i tenårene. Tenåringer må forstå at vennskap uten sex er langt mer verdifullt enn å eksperimentere med noe man ikke er følelsesmessig moden for. Foreldre har en stor oppgave i beskytte sine tenåringsbarn fra skadene førekteskapelig sex påfører en.

Flere ungdommer sliter i dag med et dårlig kroppsbilde. […] Mye skyldes mediene og reklamebransjen, men noe av skylden må vi kanskje ta selv også? I dag lærer unge at sex skal utforskes, gjerne med hvem som helst. Har man kjæreste, har man selvsagt også sex. Dette kan føre til sexpress. I verste fall har man sex bare for å ha hatt det. Sex uten følelser er problematisk. Sex er blitt redusert fra en kjærlighetshandling til tilfredsstillelse av egne behov. Har man sex med en fremmed, uten at den følelsesmessige kontakten er til stede, ser man vekk fra et menneskes verdier, meninger, personlighet og tanker. Da er det bare den fysiske kroppen igjen. Da er det ikke lenger mennesket som elskes, men kroppen. Dette fører til en kroppsfiksert skjønnhetskonkurranse. Er det rart unge sliter?
— Fra «Kan sex ha skylden for at vi sliter?», et innlegg skrevet av «Jente (19)» på Si ;D-siden i Aftenposten fredag 16. januar 2015, seksjon 2, side 13.