Sann ekteskapelig kjærlighet er eksklusiv – 3 2017-03-02T22:33:12+00:00

Familieverdier

Enhet forutsetter trofasthet

Sann ekteskapelig kjærlighet er eksklusiv – 3

«25 prosent svarer at de har vært utro mens de levde i et parforhold.  Det går fram i en fersk undersøkelse Meningsmålingsinstituttet Visendi har gjort for Dagsavisen.  «Tallene stemmer godt med Folkehelseinstituttets seksualvaneundersøkelse fra 2002,» sier sexolog Gro Isachsen.  Der svarte 26 prosent at de hadde vært utro. […] Ulla Schmidt er forsker i Stiftelsen Kirkeforskning, med etikk som spesiale.  Hun viser til tidligere undersøkelser der de aller fleste svarer at de synes det er galt å være utro. […]  «Et parforhold er basert på åpenhet, ærlighet og respekt.  Det kan ikke forenes med utroskap, som bryter lojaliteten til partneren.» [sier Schmidt] […] Et seksuelt sidesprang er ofte hovedårsak til at et par sliter:  Den forsmådde opplever dette som selve Sviket med stor s.»
Fra «Vi tier om utroskap», en reportasje av Kjersti Bache i Dagsavisen, søndag 18. juli 2004, side 7.

Ved siden av radikale aktivister som kjemper for å bryte ned samfunnet der kjernefamilien er grunncellen, bidrar utroskap i høyeste grad til å ødelegge familien, og indirekte samfunnet.

«Forskning viser at ett av to forhold ryker etter at den ene har vært utro,» [sier Gro Isachsen, sexolog].
Fra «Vi tier om utroskap», en reportasje av Kjersti Bache i Dagsavisen, søndag 18. juli 2004, side 7.
Københavnavisen Berlingske Tidende omtaler undersøkelsen «Danmark under Dynen», som viser at 40 prosent av danskene oppgir at de har vært utro mot sin ektefelle eller samboer.
Størstedelen av sidesprangene har sammenheng med karriereløpet, som etterlater «lite overskudd til lakenene hjemme, og heller inspirerer til å finne en partner på jobben», skriver avisen.
Resultatet er at nesten 50 prosent av de danske ekteskapene går i oppløsning, og det skapes stadig nye familiekonstellasjoner som består av «et spindelvev av sammenbragte familier, stefedre, ekskoner og barn som bor i ryggsekk.
Fra «To av fem dansker utro», en artikkel av Heidi Borud i Aftenposten, mandag 5. april 2004, side 2.
Nesten 40 prosent av alle ekteskap kan ende i skilsmisse, viser utrekningar frå Statistisk sentralbyrå, og mange av dei som blir skilde, får det vanskeleg både sosialt og helsemessig som følgje av skilsmisse, viser studier frå Universitetet i Bergen. […] Norske par vil ta vare på kjærleiken, så satsing på samlivstiltak er liv laga.  Kursa får stadig fleire deltakarar, og deltakarane får et stort utbytte. […] Forskarane har funne ut at par melder seg på samlivskurs anten fordi dei på eiga hand har funne ut at dei ønskjer å styrke samlivet eller fordi dei er blitt inviterte til å ta del i samlivskurs eller familiesamlingar av kyrkjelyden sin eller organisasjonar dei er medlem av eller knytte til.
Fra «Samlivsvern gjer godt», en artikkel av Bjørgulv K. Bjåen i Vårt Land, mandag 14. juni 2004, side 4.