Home/Temaer/Familieverdier/Veien til lykke/Samboerskap eller ekteskap – 1/Samboerskap eller ekteskap – 3 – innstilling
Samboerskap eller ekteskap – 3 – innstilling 2017-03-02T20:37:54+00:00

Familieverdier

To radikalt forskjellige livsformer

Samboerskap eller ekteskap – 3 – innstilling

Samboerskap er, enten det blir uttrykt eller forblir usagt, basert på en motvilje mot et forpliktende engasjement. Partnerne sikrer seg dermed en vei ut i tilfelle det oppstår problemer.

I en spørreundersøkelse her i Norge utført av Statistisk sentralbyrå oppga 71% av samboerne som ble intervjuet, at det er langt lettere å avslutte forholdet hvis man ikke er gift.
Fra Samboerne og samfunnet, Norges offentlige utredninger 1999, nr 25, del 3.1.2 Parforholdet.

Dette forklarer hvorfor samboerforhold ofte varer kortere enn ekteskap.

«Risikoen for at et samboerskap skal havarere er mer enn tre ganger så høy som for et ekteskap. Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som for første gang tallfester det skjulte skredet av samlivsbrudd blant norske samboere».
Vårt Land, 18. april 1995, side 9.
Menn får bedre fysisk helse av parforhold. Kvnner blir sterkere mentalt. Begge kjønn belønnes ifølge studier med et lengre liv. […] [Lykkelig gift er ] to ord som virkelig hører sammen, skal vi tro en analyse av over 160 studier på sivilstand og helse foretatt på vegne av British Medical Journal denne måneden.
Gifte skal ha 15 prosent redusert risiko for tidlig død, personer med sterke relasjoner øker sjansene for overlevelse med 50 prosent, og det er langt mindre depresjon og selvmord blant par enn single. […] — Parforhold gir fysiske og mentale fordeler for begge kjønn, sier John Gallacher, epidemiologen som har analysert de ulike studiene, til Dagbladet. Han ser forpliktelse som kjernen.
— Et forholds beskyttende effekt på helsa varierer med type relasjon. Jo sterkere forpliktelse, jo bedre helseeffekt, sier Gallacher, som er professor ved Cardiff University i Wales. […] Et forskningsprosjekt fra London School of Economics and Political Science er også godt nytt for gifte. Tall fra sju europeiske land viser 15 prosent redusert risiko for tidlig død hos gifte sammenliknet med befolkningen som helhet.
Fra «Derfor er det best å være to», en reportasje ved Tora Larsen Morset og Hilde Marie Tvedten i Dagbladet lørdag 12. februar 2011, side 8-9.
Det mer grunnleggende skillet [mellom ekteskap og samboerskap] er likevel løftet om evig troskap. For å få tak i dette avgjørende poeng må vi stille spørsmålet om hva et slikt løfte betyr. Et løfte om troskap markerer at man ønsker å prioritere realiseringen av kjærlighet i den andre til fordel for sin egen selvrealisering. Selve innstillingen til kjærlighetsforholdet er at man ønsker å bli, selv på de vonde dagene. Denne intensjonale begrunnelsen for ekteskapet gjør ekteskapet mer robust som samlivsform. En signaliserer at en vil ta den andre på alvor, og ikke ha døren på gløtt hvis det skulle vise seg at de vonde dagene kommer raskere enn forventet. Det er et signal om et arbeidsfellesskap og et ønske om å skape en fremtid sammen.
    — Fra «Verdien av et løfte», et innlegg ved Morten Dahle Andersen, master i teologi, Vårt Land, onsdag 18. februar 2009, side 3. 
Men dersom du gifter deg, så bør du love evig troskap. Det er fordi at et løfte er en talehandling som forandrer verden. Når du sier til deg selv, din ektefelle og verden for øvrig at nå er det dere to som skal være gift resten av livet, så skaper det en forståelse, en forventning, og en respons som er med på å gjøre evig troskap mulig, mens ikke å ville love det, er å skape en usikkerhet om kjærligheten som er med på å ødelegge den.
Derfor er det en viktig del av ekteskapet for ektefeller og for barn at man hele tiden forsikrer hverandre om evig troskap. Det er en del av hva det er å elske en person, mens en romantisk oppfatning av kjærligheten som kun er en følelse man ikke rår over, er feil.
— Fra «Lov evig troskap», et debattinnlegg av Atle Søvik, studiedekan Menighetsfakultetet, Vårt Land lørdag 1. juni 2013, side 39.
«Men den statistiske sammenhengen viser likevel at det er all grunn til å rette et kritisk søkelys mot samboerskapet, og ta på alvor at dette representerer en uansvarlig form for samliv sammenlignet med ekteskap. […] Den individualistiske holdning og sosial-etiske sløvhet som ligger til grunn for samtidens aksept av samboerskapet, er vanskelig å forstå.  Noe som i aller høyeste grad er en samfunnssak, blir individualisert og privatisert, og autoritetspersoner i det politiske liv så vel som i kulturlivet og samfunnslivet for øvrig overser fullstendig sitt folkepedagogiske ansvar og går foran som dårlige eksempler. […]  Det er en gåte at man i et samfunn som hyller solidaritetsverdier, kan forholde seg så bevisstløst til en samlivsform som er så risikofylt for barna.»
Fra «Samboerskapets risiko», en kronikk av Oddbjørn Evenshaug, 1. amanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Vårt Land, tirsdag 30. september 1997, side 6.