Samboerskap eller ekteskap – 2 2017-03-02T20:29:10+00:00

Familieverdier

To radikalt forskjellige livsformer

Samboerskap eller ekteskap – 2

Problemet er at sjansene til å bli skilt statistisk sett er mye større for ektepar som har levd sammen før de giftet seg. Det blir for enkelt å si at samboerskap forårsaker skilsmisse. Men flytter man bare sammen, bør man vite at det er tre ganger så stor sjanse til at man skiller lag, som for gifte par.

Dette er ikke vanskelig å forklare. Forholdet mellom to mennesker som flytter sammen uten å gifte seg, er, enten det blir uttrykt eller forblir usagt, basert på en motvilje mot et forpliktende engasjement. Partnerne sikrer seg dermed en vei ut i tilfelle det oppstår problemer. Et ekteskap basert på et dypt engasjement, derimot, gjør det mulig å takle krisene og oppnå en dypere enhet ved å gå gjennom vanskeligheter sammen. Selv om det på det ytre plan ikke ser ut til å være stor forskjell på ekteskap og samboerskap, er disse to samlivsformene på det indre plan radikalt forskjellige.

Tilsvarende ligger det i selve samboerskapets form at det bidrar til usikkerhet. For samboere er det uunngåelig at de kan ha mindre tillit til at samlivet skal holde og større frykt for at det skal sprekke. Derfor kan de i mindre grad planlegge med felles liv som forutsetning. Dette virker tilbake på samboernes psykologi, og bidrar til at partnerne er tvunget til å tenke mer på «meg» og mindre på «oss».
Fra «Samboere og ektefolk», en kronikk ved professor i sosiologi Stein Ringen ved Universitetet i Oxford, Aftenposten, morgenutgaven, 18. mai 1999, side 18.
Vi mener for eksempel at det er grunn til å problematisere den økende sosiale aksept for samboerskap. Selv om det er forskjell på kortsiktige samboerforhold og mer varige forhold med sosiale rammer, mangler nettopp løftet om troskap. Å innlede samlivet med en offentlig markering tvinger fram et forpliktende valg. En periode hvor en er kjærester uten å leve sammen seksuelt, gir også unike muligheter til å utvikle andre sider ved forholdet og på denne måten positivt investere i et langt liv sammen.
 Fra «Samliv og nestekjærlighet», en kronikk av Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved Misjonshøgskolen, og Morten Dahle Andersen, teolog og markedskonsulent ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Vårt Land mandag 28. november 2011, side 22-23. Alfsvåg har vært leder og Andersen sekretær for et samlivsetisk utvalg, nedsatt av åtte lutherske kirkesamfunn og organisasjoner.

Et par som inngår et forhold basert på en mangel på engasjement, utvikler visse vaner. Som en følge av dette får de store vansker med å forandre seg og utvikle et radikalt forskjellig forhold, basert på et betingelsesløst engasjement. I en spørreundersøkelse fra begynnelsen av 80-tallet stilte man par som ikke var gifte, følgende spørsmål: «Da dere begynte å leve sammen, var det fordi dere bevisst hadde bestemt dere for det, eller var det noe som bare skjedde av seg selv?» To tredjedeler (og flere menn enn kvinner) svarte at det bare ble slik (Fra Louis Roussel,La famille incertaine [ Familien som ikke har bestemt seg], Odile Jakob, 1989, side 267 ). Det er i det hele tatt vanskelig å forestille seg hvordan slike par kan vare, selv om de inngår ekteskap.

«Risikoen for at et samboerskap skal havarere er mer enn tre ganger så høy som for et ekteskap.  Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som for første gang tallfester det skjulte skredet av samlivsbrudd blant norske samboere.»
Vårt Land, 18. april 1995, side 9.
I en spørreundersøkelse her i Norge utført av Statistisk sentralbyrå oppga 71% av samboerne som ble intervjuet, at det er langt lettere å avslutte forholdet hvis man ikke er gift.
Fra Samboerne og samfunnet, Norges offentlige utredninger 1999, nr 25, del 3.1.2 Parforholdet.
Fra den samme offentlige utredningen fremgår det at barn av samboerforeldre har to til tre ganger større sjanse til å oppleve at foreldrene går fra hverandre. Samboerskap som går i oppløsning er blitt den mest utbredte formen for foreldrebrudd for små barn.
Fra Samboerne og samfunnet, Norges offentlige utredninger 1999, nr 25, vedlegg 4, Samboerskap som foreldreskap, del 1.2.