Home/Temaer/Familieverdier/Veien til lykke/Samboerskap eller ekteskap – 1
Samboerskap eller ekteskap – 1 2017-03-02T20:17:39+00:00

Familieverdier

To radikalt forskjellige livsformer

Samboerskap eller ekteskap – 1

Ni av ti par som gifter seg i Den norske kirke, er samboere på forhånd […] viser en spørreundersøkelse blant norske prester og brudepar. «Det er nærliggende å konkludere med at kirken har mistet sin rolle som etisk veileder for den kommende generasjon,» sier Per Arne Dahl […], prest og tidligere leder for Samlivssenteret ved Modum Bad, som utførte spørreundersøkelsen.
Vårt Land, 6. januar 1998, side 4.
«Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 69% av alle personer under 35 år i Nord-Norge som lever i parforhold, velger å være samboere fremfor å gifte seg. Tilsvarende tall i Agder og Rogaland er 37%. Antallet samboere i Norge øker stadig.»
Fra en artikkel om Omnibusundersøkelsen 1996 (Statistisk sentralbyrå), Aftenposten, morgenutgaven 9. juni 1997, side 3.
Flere velger ekteskap fremfor samboerskap på Sørlandet og i Rogaland enn ellers i landet.  Dette forteller statistikken etter folke- og boligtellingen utført av Statistisk sentralbyrå.  Tallene viser at kommuner med stor kristen aktivitet ligger på ekteskapstoppen.
«Det ser ut til å være en sammenheng mellom oppslutning om kristen tro og samlivsformer.  Oppslutningen om ekteskapet er størst i Rogaland og Agder-fylkene.  Dette området kommer også best ut når det gjelder kristen aktivitet og bedehuskultur,» sier forsker Pål Ketil Botvar i Stiftelsen Kirkeforskning til Kristelig Pressekontor.[I Vest-Agder] oppgir 88,1 prosent at de er gift, mens 11,9 prosent er samboere.  I Rogaland har ekteskapet en andel på 86,1 prosent og i Aust-Agder 85,9 prosent.  På bunn ligger Nordland og Sør-Trøndelag (75,4 %) og Finnmark (73,7 %).
Fra «Flest gifte i bibelbeltet», en artikkel av Ove Eikje i Vårt Land, mandag 16. september 2002, side 8-9.
Sosiologiprofessor Willy Pedersen er overrasket over hvor stor betydning troen fortsatt har for unges seksualvaner. Undersøkelsene hans viser at kristne gifter seg tidligere, har færre sexpartnere og debuterer senere enn ikke-kristne.
— Kristne skiller seg også sterkt ut når det gjelder samlivsform: Det er en klar tendens til at kristne langt oftere enn andre gifter seg tidlig i 20-årene, og det er desto færre samboerforhold blant dem.
— Fra «Kristen ungdom fortsatt sex-motstrøms», en reportasje ved Jan Arild Holbek, Vårt Land tirsdag 25. januar 2011, side 1 og side 12-13.
Undersøkelser viser faktisk at et overveldende flertall avviser at ekteskapet er en umoderne institusjon, og blant de unge mener åtte av ti at et livslangt ekteskap er best.
Da regjeringen fremmet sin familiemelding i vår, var vi altså i godt selskap da vi slo fast at ekteskapet er den beste samlivsformen. Ekteskapet gir en gjensidig forpliktelse og stabilitet som også er viktig for samfunnet. Det er også uten tvil den beste ramme for barna. Barns risiko for å oppleve samlivsbrudd er mer enn tre ganger større i samboerfamilier enn i ekteskap. Når Stortinget nå behandlet familiemeldingen, er jeg derfor svært glad for at en enstemmig familiekomité også mener at ekteskapet skiller seg ut som den mest forpliktende samlivsform.
Det er en stor familiepolitisk utfordring å legge til rette for at flere skal kunne realisere idealet om et stabilt familieliv.
Fra «Ekteskapet — den beste samlivsform», et innlegg i Vårt Land fredag 19. desember 2003, side 7, ved Barne- og familieminister Laila Dåvøy, Kristelig Folkeparti

Ved første øyekast får man kanskje inntrykk av at å leve sammen før ekteskapet, eller et såkalt «prøve-ekteskap», er en god forberedelse på ekteskapet, ja til og med en god test på om man passer sammen, før man tar på seg de definitive forpliktelser ekteskapet medfører. Det virker så logisk at få foreldre i dag vet hvordan de skal reagere når barna deres vil flytte sammen med kjæresten.

Selve begrepet «prøve-ekteskap» virker villedende. Ekteskap er ikke noe man prøver, like lite som fødsel og død er det. Å gifte seg er livets sentrale begivenhet og innebærer at man forlater livet på det individuelle plan og begynner på noe radikalt forskjellig: livet som par. Det er derfor de siste årene før man blir voksen, dreier seg nettopp om å forberede seg for livet sammen med sin livspartner. Kroppen går gjennom store forandringer i denne forberedelsesperioden. Det er uhyre viktig at man også forbereder seg på det indre plan og lærer å leve for andre og utvikle et uselvisk hjerte.

Les videre