Med Gud som midtpunkt 2017-03-02T19:34:22+00:00

Familieverdier

Jo mer vi føler Guds kjærlighet, jo mer kan vårt ekteskap utvikle seg

Med Gud som midtpunkt

For å bygge et sant ekteskapelig kjærlighetsforhold må et ektepar før eller senere oppleve Guds kjærlighet som virkelighet. Bare når de ser på hverandre og forholder seg til hverandre som Guds barn, bror og søster under Gud, kan de elske hverandre dypt.

For at en ekte ekteskapelig kjærlighet skal kunne utvikle seg, må mann og kone også ha et dypt vennskapsforhold til hverandre. Uten det mangler en vesentlig dimensjon i forholdet.

Når mann og kone føler Guds nærvær, vil de ikke skjule ting for hverandre. I mange parforhold gjør begge parter nettopp dét. Dette hindrer sann kjærlighet i å utvikle seg, og skaper barrierer.

Bønn burde være en del av et pars daglige liv. Ved å be sammen danner paret et grunnlag for å være oppriktige mot hverandre og at deres kjærlighetsforhold kan ha Gud som midtpunkt.

Les videre