Ikke bare et privat anliggende – 2 2017-03-02T18:48:04+00:00

Familieverdier

Ekteskap — ikke bare et privat anliggende

Sann kjærlighet er til for andre – 2

Menneskeheten er fra naturens side inndelt i to distinkte kjønn.  De to kjønnenes komplementaritet har fungert både som grunnlag for ekteskapsbåndet og som premiss for menneskeslektens eksistens.  Ekteskapet og partnerskap er to vidt forskjellige relasjoner, så vel av natur som formål.  Ekteskap mellom mann og kvinne er en relasjon med et klart utadrettet, samfunnsbærende formål; det står i livets tjeneste, og er selve forutsetningen for samfunnets regenerering.
Fra «Kjønnsnøytral ekteskapslov — et gode?», et leserinnlegg av Maria Elizabeth Fongen, leder for Oslo Katolske Bispedømmes Familiesenter, Aftenposten, søndag 14. november 2004, side 8.

Ekteskapet er et bånd mellom to familier. Derfor er ekteskapet en fundamental relasjon i samfunnet. Samfunn som oppfordrer til ekteskap utenom egen slekt, er mer utviklet enn samfunn der dette ikke blir tillagt betydning.

Forente og lykkelige familier skaper gjestfrie hjem. En nasjon med sterke familieverdier er en gjestfri nasjon.

Sann ekteskapelig kjærlighet knytter sammen det åndelige (kjærlighet fra Gud), det fysiske (seksualitet og det å sette barn til verden) og det sosiale (ekteskap og det å oppdra barn) i mennesket. Det skaper enhet i en person.