////Ikke bare et privat anliggende – 1
Ikke bare et privat anliggende – 1 2017-03-02T18:38:27+00:00

Familieverdier

Ekteskap — ikke bare et privat anliggende

Sann kjærlighet er til for andre – 1

«Å elske er ikke å være opptatt av hverandre, men å sammen rette blikket fremover, i samme retning.»
Antoine de Saint-Exupéry, fransk forfatter (1900-44).

Ekteskapelig kjærlighet kommer til uttrykk i ting man gjør sammen. Den ønsker også å ekspandere til andre, til verden rundt oss. Den gjør ikke livet vårt mindre, men setter seg høyere mål.

Sann ekteskapelig kjærlighet er som en motor som skaper mer og mer kjærlighet for alle, i alles hjerter. Den omfavner andre i kjærlighet. Jo mer kjærlighet jeg gir, jo mer kjærlighet får jeg. Gjennom ekteskapelig kjærlighet blir mennesket en skaper av kjærlighet, slik Gud er.

Ekteskapet er ikke bare et privat anliggende, men representerer også en investering i samfunnet. Tendensen til å se på ekteskapet som en privat affære, slik mange gjør, er et tegn på umodenhet.

Og hvorfor [er familien] «samfunnets grunncelle»?  Hører ikke familien til i privatsfæren?  Ja og nei:  Ja, fordi staten og samfunnet IKKE skal blande seg inn i foreldrenes jobb med mindre det er en krise;  nei, fordi familien «skaffer» samfunnet gode borgere — den gjør en jobb, for å si det enkelt, som er naturlig og unik, og som ingen andre kan gjøre på samme måte.
Fra «Samfunnets ‘grunncelle’», en kronikk av Janne Haaland Matlary, Vårt Land, onsdag 10. mars 2004, side 13.
«Vi blir gift som aldri før. Men går også fra hverandre som aldri før. Vi tar kurs på jobben. Vi går på hundekurs når vi er blitt hundeeiere og tar kjøretimer for å kunne kjøre bil.
Men når vi går inn i et parforhold, håper vi på det beste. […] Men den store stigning av samlivsbrudd vil bli et stadig større samfunnsproblem. […]  For en skilsmisse har nesten alltid store omkostninger, både økonomisk, personlig og familiemessig.
Det er billigere å forebygge enn å reparere. Det er derfor viktig å være forberedt på at krisen kan komme. Det er derfor utviklet flere typer kurs om forventning og roller, kjærlighet og vennskap, kommunikasjon og konfliktløsning, verdier og livssyn, seksualitet og intimitet.
Om ikke slike kurs bør bli obligatoriske som opplæring for førerkort, bør en i hvert fall oppfordre ektepar som trenger en vitamininnsprøytning, til å gå på dem før det er for sent. For det er viktig å finne nye veier til å forebygge familiekonflikter og samlivsbrudd.»
Fra «Burde nygifte ta eget ‘førerkort’ for ekteskapet?», et leserinnlegg av Knut S. Bakken, ordinert prest, Oslo, Aftenposten, aftenutgaven, fredag 2. april 2004, side 27.
«Lykken er ikke noe man kan sitte og eie alene. Man må dele den med noen for å kunne føle den selv. Men for et rikt menneske er det ikke nok å dele lykken bare med de aller nærmeste.  Han må også prøve å realisere sitt rettferdighetskrav:  Ingen må lide urett og nød når han selv og hans egne har det godt.» Slik oppsummerer Arnulf Øverland solidaritetstanken. Min trygghet avhenger av at det finnes et fellesskap der mange tar ansvar, der det er tillit og gjensidighet, ikke bare mellom meg og mine, men også gjennom en grunnleggende forståelse med mennesker jeg ikke kjenner.
Fra «Velkommen, solidaritet», en artikkel av Jonas Gahr Støre, generalsekretær i Norges Røde Kors, Dagsavisen, lørdag 17. juli 2004, side 14-15.