Følelse vs. oppgave – 2 2017-03-03T22:20:57+00:00

Familieverdier

Kjærlighet har også med vilje å gjøre

Kjærlighet som «følelse» vs. kjærlighet som «oppgave»  – 2

Dagens unge er ofre for en generell frykt for å inngå forpliktende forhold. Denne oppfatningen kommer fra en villedende kultur der kjærlighet defineres som uimotståelig lidenskap. Lidenskap er aldri blitt sett på som et ideal, og heller ikke som et sikkert fundament for ekteskapet. Før i tiden så man på lidenskap som dårskap. Sann gjensidig kjærlighet mellom mann og kvinne forutsetter den trygge ramme ekteskapet er ment å gi.

Konsumenten spør:  Hva kan jeg få ut av dette, og hva er prisen?  Kjærlighet er det motsatte av konsum.  Kjærlighet er å gi seg selv til en annen.  Frihet og forpliktelse er ikke fiender.  Å elske er i frihet å gi avkall på frihet — ved å tjene, stille seg til disposisjon, beskytte, vise tilgivelse, tålmodighet, påta seg ansvar og avstå fra lokkende alternativer.  Begjæret er selvopptatt; kjærligheten er opptatt av den annen.  Derfor må man velge mellom begjær og kjærlighet.  Kjærlighet er å satse alt på Den ene.  Den som vil ha døren åpen for alle romantiske muligheter, får ikke vite hva kjærlighet er.
Fra «Har begjæret fortrengt kjærligheten?», en artikkel av Jon Kvalbein i Aftenposten, morgenutgaven, del 2, side 2, mandag 23. mai 2005.
Vi mener for eksempel at det er grunn til å problematisere den økende sosiale aksept for samboerskap. Selv om det er forskjell på kortsiktige samboerforhold og mer varige forhold med sosiale rammer, mangler nettopp løftet om troskap. Å innlede samlivet med en offentlig markering tvinger fram et forpliktende valg. En periode hvor en er kjærester uten å leve sammen seksuelt, gir også unike muligheter til å utvikle andre sider ved forholdet og på denne måten positivt investere i et langt liv sammen.
Fra «Samliv og nestekjærlighet», en kronikk av Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved Misjonshøgskolen, og Morten Dahle Andersen, teolog og markedskonsulent ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Vårt Land mandag 28. november 2011, side 22-23. Alfsvåg har vært leder og Andersen sekretær for et samlivsetisk utvalg, nedsatt av åtte lutherske kirkesamfunn og organisasjoner.
 [Kjærligheten du har til en partner] handler om å gi seg bort fysisk og mentalt, være den eneste for en annen.  Kjærlighet er å gjøre plass for en likeverdig partner, og la partneren få vokse.  Respekt, god kommunikasjon, vennskap og sex er viktige pilarer i et parforhold.
Solveig Vennesland, sosionom og familieterapeut, fra en reportasje, «Kjærlighet — hva er nå det?», Aftenposten, morgenutgaven, tirsdag 3. april 2007, seksjon 1, side 16-17.
    — Troskap, tillit og tilgivelse har liten eller ingen plass i populærkulturens typiske kjærlighetsfortellinger. Men det bibelske bildet inkluderer både vilje, følelse og kropp, og forener det romantiske med det realistiske. Det er det som gjør kjærlighetsforholdet mellom mann og kvinne så dyptgripende, sier høgskolelektoren.
— Fra «Berusende følelser, sex og egoisme», en artikkel av Bård Kristian Bøe, der Margunn Serigstad Dahle, høgskolelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, intervjues, avisen Dagen tirsdag 13. august 2013, side 6-7.

Debatten rundt kjærlighet handler også om betydningen av frihet. Begrep som «seksuell frigjøring» eller «fri sex» stammer fra antagelsen om at kjærligheten er fri når en følger sine impulser. Men de som mener at «kjærligheten må være fri», forstår ikke at det finnes ingen frihet uten ansvar. For å vokse fritt, trenger kjærlighet å utvikle seg innenfor en riktig ramme, ekteskapet, og i omgivelser skapt av hengivenhet til hverandre.

Les videre