////Følelse vs. oppgave – 1
Følelse vs. oppgave – 1 2017-03-03T22:11:03+00:00

Familieverdier

Kjærlighet har også med vilje å gjøre

Kjærlighet som «følelse» vs. kjærlighet som «oppgave»  – 1

I dag er det to motstridende forståelser av hva kjærlighet er. De som sterkest forsvarer ekteskapsidealet, sier at kjærlighet i høyeste grad er en oppgave avhengig av vilje.

Under alt dette ligger viljen til å bevare forholdet. For i vår tid hvor plikten til å bli værende i et samliv ikke lenger har samme betydning som tidligere, er det i stor grad viljen det står på. Hvis begge vil forholdet nok, og er villig, til å dyrke og verne om det, da får man det til.
— Fra Frode Thuens svar på et leserbrev i A-magasinet (side 55), bilag til Aftenposten, morgenutgaven, fredag 3. april 2009. Thuen er professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen.

Andre mener at kjærlighet er en følelse, og at kjærlighet må være fri.

Flere enn meg har nådd et metningspunkt når det gjelder å tåle realityserienes uforpliktende dyneløfting og de tabloide mediers reportasjer om kjendisers intense og sanselige forhold som tar slutt etter to uker. Egentlig er vi vitner til hasardiøse forsøk på erotisering av livet og en snikseksualisering av kulturen hvor det er blitt en menneskerett å kjenne heftighet, lidenskap og begeistring hele tiden. Og hvis vi ikke gjør det, er det enten den andre det er noe galt med eller den seksuelle magien som er blitt borte. Ja, hvis det er grønnere på den andre siden av gjerdet, er det fritt frem.
— Fra «Snikseksualisering av kjærligheten», en artikkel av Per Arne Dahl, prest i Trefoldighetskirken, Oslo, Aftenposten søndag 29. mars 2009, kulturseksjonen side 18.

Noen mener til og med at det å nekte å gifte seg er et uttrykk for kjærlighet, fordi sann kjærlighet ikke trenger lover og løfter. Sann kjærlighet trenger ikke bevis. Denne slags tenkning er en rettferdiggjøring av individualismen.

Les videre