Et bilde av Gud – 2 2017-03-02T19:50:47+00:00

Familieverdier

I Guds bilde, som mann og kvinne

Et bilde av Gud – 2

Guds ideal

Den virkelige enhet er i kjærlighet, mellom en mann og en kvinne i et evig kjærlighetsforhold. Den virkelige enhet mellom yang og yin opplever man i et forhold mellom to personer av motsatt kjønn.

Bibelen er inne på dette når den sier at Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Det er selve dynamikken i et slikt forhold mellom to motpoler, yang og yin, mann og kvinne, som skaper et levende forhold, som utvikler seg gjennom faser. Man ser denne utviklingen i og med at ekteskapelig kjærlighet fører til foreldrekjærlighet når man får barn. Som mamma og pappa opplever man barnas tillitsfulle kjærlighet og deres søskenkjærlighet etter hvert som det blir flere smårollinger. Slik skapes det en dynamisk sfære full av liv og forskjellige former for kjærlighet og relasjoner. Og når Gud får den sentrale plass i en slik sfære, blir det en familie som pulserer med liv både i en fysisk og en åndelig forstand. Les mer om dette på «Hjertets fire verdener».

De senere års påfunn «samkjønnet ekteskap» blekner i sammenligning med et dynamisk gudssentrert ekteskap, slik det er beskrevet ovenfor. Et forhold mellom to av samme kjønn er dømt til å være noe sterilt og statisk, som ikke fører til andre former for kjærlighet, slik en gudssentrert ekteskapelig kjærlighet åpner døren til hjertets fire verdener. Gud vil alltid det beste for oss, slik foreldre vil det beste for sine barn. Gud kan umulig velsigne et «likekjønnet ekteskap». Det er imot hans prinsipper. Han vil noe mye bedre for oss.

Guds ideal er imidlertid aldri blitt virkelighet i vår verden. Jesus var en manifestasjon av Guds ideal på individplan. Idealet lot seg likevel ikke realisere på familieplan og samfunnsplan. Derfor er det så mange dysfunksjonelle familier og samfunn.

Selv kristendommen forstår ikke Guds ideal. Derfor sier f.eks. flertallet av biskopene i Den norske kirke at Bibelen ikke gir noe entydig svar på hva et ekteskap er! Les mer om dette på Fra et samfunn som avstår fra ekteskapet, til et samfunn som avskaffer heteronormen

For mer om Guds ideal se videoen «Hvem er Sun Myung Moon?»

Les videre