Et bilde av Gud – 1 2017-03-02T19:40:14+00:00

Familieverdier

I Guds bilde, som mann og kvinne

Et bilde av Gud – 1

Ifølge Bibelen skapte Gud mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Når det er sann kjærlighet mellom mann og kone, er deres harmoniske forhold et uttrykk for Guds kjærlighet. Gud skapte mannen forskjellig fra kvinnen, men når de to søker sammen i kjærlighet, skaper de en helhet som ligner på Gud.

Nylig feiret mange kirker Ekteskapets dag i Sverige. — Vi har fått et ekstremt overfladisk syn på det å elske, mener Stefan Gustavson.
Han er generalsekretær i Svenska evangeliska alliansen (SEA) og en av initiativtakerne bak Ekteskapets dag. I et intervju […] snakker han om det gudgitte ekteskapet.
— Vi tror at Gud selv er et fellesskap, en kjærlighet. […] Og når Gud skaper mennesket i sitt bilde, kan han ikke bare skape ett enkelt individ, for det kan ikke være et speilbilde av Gud. Han må derimot skape et fellesskap — en mann og en kvinne. Så dette med et hengivent fellesskap, der man helhjertet tilhører hverandre, det er en del av vårt oppdrag.Om vi klarer å speile noe av dette i vår relasjon, kan man se noe av Gud i oss, sier han [Gustavson].
Fra en artikkel av Lukas Berggren i avisen Dagen mandag 24. februar 2014, side 14-15.

Derfor sier Emanuel Swedenborg at de høyere regioner i den evige åndelige verden er for par som holder sammen i en evig kjærlighet.

Et enkeltmenneske kan aldri bli et komplett bilde på Gud. Enkelte New Age-grupper og reinkarnasjonsteorier hevder at det ideelle menneske som vår ånd er ment å bli, hverken er mann eller kvinne, men et kjønnsløst androgynt vesen. Et slikt syn representerer imidlertid et primitivt utrykk for enheten mellom maskulin og feminin, yang og yin.

Les videre