///Veien til lykke
Veien til lykke 2017-08-28T15:48:32+00:00

Familieverdier

Et oppnåelig ideal

Familien – veien til lykke

Mange undersøkelser viser at folk ser på familien som veien til lykke, harmoni og enhet.

Ifølge en måling fra Opinion AS får dette oss til å føle at hverdagen er meningsfylt: Familien er viktigst for de fleste, fulgt av jobb og god helse. [I målingen ble 1000 personer intervjuet pr. telefon.] — Fra «Dette gir livet mening», en reportasje i Dagbladet, mandag 11. oktober 2004, side 14-15.
Åtte av ti norske ungdommer mener livslangt ekteskap er den beste formen for samliv.  Det kommer frem i en ny undersøkelse om unge menneskers syn på familieliv (UNGFAM), der elever i 40 klasser ved ti videregående skoler rundt om i landet har besvart et omfattende spørreskjema om samliv og familieliv. «Vi ble overrasket.  Vi trodde ikke at ekteskapet sto så sterkt blant unge,» sier prosjektleder Aud Emanuelsen ved Modum Bads Samlivssenter.
Fra «Unge positive til ekteskap», en artikkel i Aftenposten 24. september 2002.
«Den romantiske drømmen om ekteskapet er i aller høyeste grad levende og ekteskapet holder stillingen som en bekreftelse på forholdet. De som gifter seg, gjør ikke dette for barnas skyld, men for å bringe forholdet et skritt videre,» sier Noack [forsker og demograf Turid Noack ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun la fram ferske forskningsresultater på Velferdskonferansen til Norges forskningsråd 25. oktober 2004].
Fra «Skilsmissebarn vil gifte seg», en artikkel i Dagsavisen tirsdag 26. oktober 2004, side 9.
Menn får bedre fysisk helse av parforhold. Kvinner blir sterkere mentalt. Begge kjønn belønnes ifølge studier med et lengre liv. […] [Lykkelig gift er ] to ord som virkelig hører sammen, skal vi tro en analyse av over 160 studier på sivilstand og helse foretatt på vegne av British Medical Journal denne måneden.
Gifte skal ha 15 prosent redusert risiko for tidlig død, personer med sterke relasjoner øker sjansene for overlevelse med 50 prosent, og det er langt mindre depresjon og selvmord blant par enn single. […] — Parforhold gir fysiske og mentale fordeler for begge kjønn, sier John Gallacher, epidemiologen som har analysert de ulike studiene, til Dagbladet. Han ser forpliktelse som kjernen.
— Et forholds beskyttende effekt på helsa varierer med type relasjon. Jo sterkere forpliktelse, jo bedre helseeffekt, sier Gallacher, som er professor ved Cardiff University i Wales. […] Et forskningsprosjekt fra London School of Economics and Political Science er også godt nytt for gifte. Tall fra sju europeiske land viser 15 prosent redusert risiko for tidlig død hos gifte sammenliknet med befolkningen som helhet.
Fra «Derfor er det best å være to», en reportasje ved Tora Larsen Morset og Hilde Marie Tvedten i Dagbladet lørdag 12. februar 2011, side 8-9.
Ugifte kreftpasienter har høyere dødelighet  enn gifte. Og forskjellen er i ferd med å bli større, viser nyere forskning. Studien ved Kreftregisteret avdekker en økende forskjell i overlevelse etter kreft blant gifte og ugifte.
— Forskjellen i overlevelse mellom gifte og ugifte kan muligens forklares ved at gifte har en bedre helse generelt og tåler både kreftsykdom og behandling bedre enn ugifte, sier Astri Syse ved Kreftregisteret. Hun har sammen med Håkon Kravdal ved Universitetet i Oslo sett på overlevelsesdata på pasienter med kreft i perioden 1970-2007 og sammenlignet disse med pasientenes sivilstatus — gifte, ugifte, skilte/separerte eller enker/enkemenn. Dataene viser at dødeligheten av kreft er størst for ugifte også når man tar hensyn til alder, utdanning, krefttype, tid siden diagnose og stadium.
— Fra «Gifte takler kreften bedre», en artikkel i Dagsavisen lørdag 15. oktober 2011, side 13.
I en undersøkelse gjort av InFact for VG svarer nemlig 79 prosent av alle som har svart at de som lever i par er mer lykkelige enn de som er single.
Forsker ved Rokkansenteret i Bergen, Tove Hellesund, tror mange single sliter med press og forventninger om å finne seg en make.
For det kommer alltid et «men kjærligheten da» etter historier om jenteturer og suksess på jobbfronten.
— Selv om man vet at mange single lever svært vellykkede og spennende liv, så er det likevel kjærlighetslivet som blir fokus, forklarer hun.
— Kan man være helt vellykket som singel?
— Nei, jeg tror at det er veldig vanskelig å bli sett som totalt vellykket om man lever som singel i Norge i dag […] — Troen på parforholdet er viktigere enn noen gang. Det regnes som den ultimate arenaen for selvrealisering, sier forskeren.
— Selv om singellivet har blitt mye mer synlig, og mange flere er single, så drømmer de fleste om et langvarig forhold, mener hun.
— Norge er ekstremt familieorientert […] men for å leve et skikkelig, respektabelt og voksent liv må man lykkes på parforholdsfronten. […] Professor og psykolog Frode Thuen tror mange frykter singellivet:
— Det er mye ensomhetsproblematikk i det å være singel, sier Thuen til VG.
— Man er redd for å stå alene, være ensom, alene om beslutninger og uten noen å bruke helger og ferier sammen med.
— Fra «Par er lykkeligst», en reportasje ved Synnøve Åsebø og Ingunn Viken, VG lørdag 16. april 2011, side 8-9.