Sex og kjærlighet forveksles – 2 2017-02-01T01:52:15+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Sex er ikke nødvendigvis et uttrykk for kjærlighet

Sex og kjærlighet forveksles – 2

Man må først ha lært seg å uttrykke kjærlighet for at et seksuelt forhold skal bli en kjærlighetshandling. Det er i tenårene man burde tilegne seg den nødvendige modenhet gjennom selvkontroll og forhold til sine medmennesker basert på uselviskhet. Det er mange som skryter av å ha debutert seksuelt allerede som tenåring, men slik sex dreier seg hovedsakelig om selvnytelse, og ikke kjærlighet for sin partner. Professor Henri Joyeux (ved det medisinske fakultet på Universitetet i Montpellier, Frankrike) uttrykker nettopp dette:  «Et seksuelt forhold i en for tidlig alder er egentlig ikke noe annet enn en gutt og en jente som masturberer hverandre.» Begge er først og fremst opptatt av selv å kunne nyte forholdet.

«Tenåringsgutter har et dypt behov for å demonstrere at de er blitt skikkelige mannfolk, mens de ennå ikke vet hvordan de skal la dette komme til uttrykk basert på kjærlighet.  Det samme gjelder for tenåringsjenter som har et tilsvarende behov for å vise at de fullt ut er blitt kvinne.  Hvis vi ser bort fra det finansielle aspektet, er de mentale prosesser vi her snakker om, de samme som hos prostituerte.  Det er behov som ikke har noe med kjærlighet å gjøre, som får tenåringer til å demonstrere sin kjønnsidentitet og hvilke evner de er i besittelse av, selv om de forakter det de gjør, og selv om det medfører samvittighetsnag og skyldfølelse.»
– Dr Suzanne Képes (Ansvarlig for undervisningen ved det medisinske fakultet i Nord-Paris).

Å innbille tenåringer at deres seksuelle begjær utgjør kjærlighet, er det samme som å gi dem farlige illusjoner om sin egen modenhet. Det betyr også at de blir ledet bort fra de forhold som hjelper dem til å utvikle en moden personlighet, oppleve ekte vennskap og gleden av et nært samarbeid med andre (uten sexpress) samt, ikke minst, å ha respekt for sine medmennesker. Vennskap utvikler også ens moralske sans fordi det krever ærlighet, lojalitet og å kunne gi på en uselvisk måte. For tidlige opplevelser av lidenskapelig kjærlighet, derimot, gjør at man blir mer egoistisk og falsk. Man lærer seg f.eks. lett å forføre og leke med andres følelser. En slik kjærlighet utvikler en falsk personlighet hos tenåringer og gjør at de identifiserer seg med noe uekte. Sigrid Undset brukte uttrykket «erotikkens kråkesølv» nettopp for å skjelne mellom sex og kjærlighet. Uten å være fast forankret i en solid og varig kjærlighet blir erotikk som kråkesølv, som bare ligner på det som er ekte.

    – I en tid hvor kampen om femten minutters berømmelse tilspisser seg, er kropp og seksualitet hard valuta. I dag knyttes identitet og egenverdi sterkt opp til kropp og kroppsbeherskelse. Å kunne tiltrekke seg andres blikk og oppmerksomhet er et voldsomt kick for mange. Det er en indirekte kontroll av den andres seksualitet, og kan gi en sterk følelse av «jeg har noe du vil ha»-makt, sier psykolog og sexspaltist Kristin Spitznogle. […] – Å vise seg frem kan være et forsøk fra unge mennesker på å vise at de har seksuell kompetanse, tror filosofen [Knut Kolnar].
– Fra «Den nakne sannhet», en reportasje av Karine Østtveit og Tonje Egedius, A-magasinet nr 21, et vedlegg til Aftenpostens morgenutgave, fredag 25. mai 2007, side 8-18.
Høgskolelektoren [Margunn Serigstad Dahle] mener at når sex stadig oftere blir løsrevet fra kjærlighet både i hverdagslivet og i populærkulturens fortellinger, gjør det noe både med oppfattelsen av sann kjærlighet og av egen identitet. Den enorme fokuseringen på kropp og sex forsterker utfordringen mange unge har i forhold til identitet og verdi.
– Populærkulturen skaper et inntrykk av at jeg selv må bygge min identitet, og da er «byggeklossene» hvordan jeg ser ut, hvilke venner jeg har, hva jeg eier og hvilke opplevelser jeg har. Ikke minst synes det å være et press inn mot de seksuelle opplevelsene. Tanken om at verdi og identitet er gitt oss av vår Skaper, synes totalt fraværende, sier hun.
Det bildet som skapes av kjærlighet i populærkulturen, er ofte fragmentert og redusert. Fokus ligger på de berusende følelsene og tilfredsstillelsen av seksuelle behov. Men dette er en uthuling av kjærlighetsbegrepet […] – Fra «Berusende følelser, sex og egoisme», en artikkel av Bård Kristian Bøe, der Margunn Serigstad Dahle, høgskolelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, intervjues, avisen Dagen tirsdag 13. august 2013, side 6-7.

Se video av foredraget «Sann kjærlighet»