Såkalt sikker sex 2017-01-31T15:33:36+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Den fatale løgnen – sikker sex

Den nåværende strategien i kampen mot seksuelt overførte sykdommer begrenser seg til kampanjer som anbefaler kondomer, som har oppnådd rene kultstatusen og en høy anseelse der mange ser ut til å tro, på en nesten religiøs måte, at kondomet kan frelse en fra all fare. Mange vitenskapelige fakta viser imidlertid hvor begrenset kondomet er som prevensjonsmiddel.

Man lærer i dagens seksualundervisning at å være ansvarlig vil si å bruke kondom. Har du lyst, har du lov, så lenge du bruker kondom.

Det gir alltid en underlig bismak når man mener at en enkel teknisk-økonomisk løsning skal løse problemer som i første omgang er holdningsproblemer.  Særlig når det søkes en teknisk løsning som kun tilsynelatende løser et problem.
Teknikken det her er snakk om er kondomet, problemet som skal løses er spredningen av hiv og aids […] Det synes så enkelt og besnærende: i stedet for å risikere å bli smittet «beskytter» man seg under seksuelt samkvem med et kondom.  At man er langt bedre beskyttet ved ikke å ha seksuelt samkvem er selvfølgelig fullstendig innlysende, men det får man ikke si.  Ei heller får man fortelle at kondomet faktisk ikke er en fullstendig beskyttelse mot smitte av verken hiv, aids eller mang en annen kjønnssykdom.
Fra «Kondomer og hiv-epidemien», et debattinnlegg av pater Arne Marco Kirsebom, Oslo Katolske Bispedømmes Familiesenter, Vårt Land mandag 8. desember 2003, side 24.

Les videre