Prisen å betale – 3 2017-02-04T22:31:15+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

En verden av følelser man ikke mestrer

Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv – 3

Mange forskningsprosjekter viser at det er viktig for ungdommers personlige likevekt (balanse) å vente med sex. En meningsmåling fra 1987 foretatt av Who’s Who Among American High School Students viser at 73% av studentene med høyest karakterer hadde holdt seg unna sex. En annen undersøkelse viser at sammenlignet med tenåringer med seksuell erfaring, er faren for at tenåringer som avstår fra sex, vil begå selvmord, seks ganger mindre, faren for å rømme hjemmefra atten ganger mindre, faren for å begynne å røyke marijuana ti ganger mindre og faren for å bli utvist fra skolen fem ganger mindre.

I en større undersøkelse utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) blant mer enn tolv hundre 14-18-åringer i Skien fant man at jenter som begynner med sex i en tidlig alder, har dårligere psykisk helse enn dem som foretrekker å vente.
Vårt Land, 27. oktober 1998, side 5.

Ifølge den franske pedagogen Guy Durand er det «særlig blant ungdom fare for at seksuelle opplevelser stopper ens emosjonelle utvikling, slik at man ikke blir mentalt moden for sex. Ved å venne seg til et seksualliv på et ganske primitivt nivå, som hovedsakelig dreier seg om nytelse, gjør man seg i virkelighet ute av stand til, selv senere i livet, å oppleve det seksuelle som engasjement og en måte å uttrykke seg på» (Fra L’education sexuelle).

Seksuelt begjær har en tendens til å «krystallisere» seg på det stadiet den første opplevelsen fant sted på. Dette er grunnen til at et barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk, igjen og igjen vil oppleve sine reaksjoner på hva det gjennomgikk, selv som voksen mann eller kvinne. Ofte blir barnet selv en far eller mor som misbruker sitt barn.

Når en tenåring som har misbrukt sin kropp, en gang blir gift, vil han eller hun få problemer med å legge bak seg et umodent seksualliv preget av selvnytelse og tvangspregede handlinger og tanker. Når man driver med masturbering, som også er en form for seksuelt misbruk (av seg selv), risikerer man å gjøre denne uvanen til en varig del av ens personlighet, selv inn i det voksne liv, og å «krystallisere» de egoistiske og skyldfølelsespregede tendensene som kjennetegner tenåringsseksualitet. Masturbering forsterker illusjonene som ikke har noe med virkeligheten knyttet til et pars felles opplevelser av sex å gjøre, og som dessuten ødelegger ens innebygde tilbøyelighet til et parforhold som inkluderer det seksuelle. Det er i tenårene kampen mot masturbering må vinnes.

Kort sagt begynner seksualiteten å våkne med puberteten, men er ikke av den grunn fullt utviklet. En slik gryende seksualitet representerer heller begynnelsen på en vekstprosess der tenåringen må lykkes i å mestre fysisk begjær og underordne det en kjærlighet som er ekte, og som varer.

Les videre

Se video av foredraget «Sann kjærlighet»