Prisen å betale – 2 2017-02-04T22:16:00+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

En verden av følelser man ikke mestrer

Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv – 2

Vi hadde fulgt opp norske ungdommer fra de var i tenårene til de nærmet seg 30 år. Vi hadde data om kristent engasjement, om sex og samliv. Jeg satte meg til PC-en, og gradvis avtegnet det seg et uventet bilde.
Det ser ut til at Gud faktisk har et sterkere grep på ungdommen vår enn jeg hadde trodd. Vi regner med at rundt 10 prosent av befolkningen er «aktive kristne», men jeg fant at hele halvparten har et visst kristent engasjement: De tror – mer eller mindre – og de går nå og da i kirken. Det helt slående er at de oppfører seg annerledes enn de som ikke tror på Gud. Jeg viste tall og figurer: De kristne bremser, venter. Det gjelder tidspunktet for å få seg en kjæreste, tidspunktet for de første, uskyldige kjærtegn […] Samleie debutalder for ikke-kristne er 17,4 år; aktive kristne venter til de er 20,5 år.
Dessuten gifter flertallet seg, uten først å være samboere. Ellers er det uvanlig.
– Fra «Guds grep om ungdommen», en kronikk av Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo, Aftenposten søndag 9. september 2012, Kultur & Meninger-seksjonen side 4-5.
Sosiologiprofessor Willy Pedersen har ledet arbeidet med en bred undersøkelse der man har fulgt 2.600 ungdommer fra de var i tenårene midt på 1990-tallet og fram til i dag når de er i begynnelsen av 30-årene.
I artikkelen «Guds grep. Kristendom, sex og samliv» [Publisert i Tidsskrift for Samfunnsforskning 12. september 2012] slår han fast at kristne venter med seksuell eksperimentering i tenårene, de onanerer sjeldnere, har sin samleiedebut senere, de har færre seksualpartnere, de utsetter å få seg kjæreste og de velger ekteskap fremfor samboerskap. […] Sosiolog Willy Pedersen konstaterer i sin undersøkelse at et kristent engasjement henger sammen med når man gjør sine første seksuelle erfaringer. «Nøler de kristne også med å utvikle kjæresteforhold i tenårene? Venter de med å etablere samliv? Dessuten: Når den tid kommer, blir ekteskapet deres første samliv? Svaret er ja på alle tre spørsmål,» skriver han.
I et intervju med Vårt Land sier Pedersen at han ble overrasket da han så at selv de med forholdsvis lavt nivå av kristent engasjement forholdt seg til seksualitet på en annen måte enn ikke-kristne.
Fra «Verdt å vente? Ikke mange gjør det», en artikkel av Johanna Hundvin Almelid i avisen Dagen mandag 17. september 2012, side 14-15. Den første datainnsamlingen i undersøkelsen foregikk i 1992. Deltakerne var elever ved 67 norske skoler. De ble fulgt opp med fire datainnsamlinger over en periode på 13 år. Utvalgene analysene baserer seg på, består av 2454 personer: 1372 kvinner og 1082 menn.
I en meningsmåling, foretatt av en amerikansk familieplanleggings-organisasjon, ble unge jenter over 16, som allerede hadde seksuell erfaring, spurt om hva slags informasjon om sex de gjerne skulle hatt mer av. Hele 84% svarte:  «Hvordan si nei uten å såre den andre» (USA Weekend, 27-29 desember 1991).

Mange tenåringer har negative seksuelle opplevelser. I et så intimt forhold som det seksuelle er man meget sårbar. Og det kan ta lang tid å lege de emosjonelle sårene man får.

«Annenhver kvinne ( 54%) angrer sitt første samleie! Unge kvinner på New Zealand angrer sitt første samleie og ønsker at de hadde ventet.  Nysgjerrighet, følelser og mye alkohol er den mest vanlige grunnen til at de hadde sex for tidlig.  Det velrenommerte magasinet British Medical Journal presenterer i årets første utgave en stor undersøkelse om sexvaner på New Zealand.»
Dagbladet, 16. januar 1998.
Oslo-politiet har analysert voldtektsstatistikken. Nye frigjorte seksualtrender ligger bak mange av voldtektene i Oslo i 2010, mener Oslo-politiet. […] Statistikken inngår i rapporten «Voldtekt i den globale byen», som analyserer anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i politidistriktet i 2010. […] — Det har vært en endring i vår seksualkultur. Vi har i undersøkelsen sett at det er en stor økning i eksperimentell seksualitet, og at jentene er langt mer aktive enn tidligere. Men i møte med en partner kan de så komme til et punkt der de ikke vil være med lenger og opplever sin seksualitet krenket, sier Marianne Sætre, analytiker ved Oslo politidistrikt.
— Fra «— Ny seksualkultur skaper overgrep», en artikkel i Aftenposten, morgenutgaven, torsdag 26. mai 2011, hovedseksjonen side 7.