////Prisen å betale – 1
Prisen å betale – 1 2017-02-04T22:03:35+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

En verden av følelser man ikke mestrer

Prisen å betale for å være for tidlig seksuelt aktiv – 1

Seksuelle opplevelser virker dypt destabiliserende på tenåringer og gjør at de unge plutselig havner midt opp i en verden av følelser som de er ute av stand til å mestre. Slike opplevelser gir tenåringene illusjoner om at de er i stand til å elske. Det gutter og jenter først og fremst vil at den seksuelle opplevelsen skal gi dem, er en bekreftelse på at de er blitt henholdsvis ekte mannfolk eller fullt utviklet kvinne. De er mye mindre opptatt av å gjøre sin partner glad.

Seksuelle opplevelser er altså en kilde til tragiske misforståelser for tenåringer og utgjør en av de største risikofaktorer når det gjelder depresjon og selvmord i denne aldersgruppen. Ifølge amerikansk forskning skyldes 36% av selvmordsforsøk blant tenåringer at kjæresten slo opp  (Fra DP Orr, M Beiter og G Ingersoll, «Premature sexual activity as an indication of psychosocial risk», gjengitt i Pediatrics, februar 1991, utgitt av American Academy of Pediatrics).

Tenåringer higer heldigvis ikke like mye etter sex som man prøver å få oss til å tro.

Tall fra Norge viser at blant 14-åringer har bare 3,5% av jentene hatt samleie og 2,2% av guttene. For 15-åringer er de tilsvarende tall 9,9% og 5,2%. Den seksuelle debutalder for jenter er gjennomsnittlig 17,3 år for jenter og 18 år for gutter.
Fra «Seksuell debutalder blant norsk ungdom» et forskningsprosjekt ved dr. philos. Pål Kraft ved Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 1990, 110, 3021-3024.
Ung i Norge-undersøkelsen, en studie av 1399 norske ungdommer fra hele landet, som er fulgt over en syvårsperiode, viser at blant 14-åringer har 7,4 % av jentene og 12,4 % av guttene debutert seksuelt.  For 15-åringer er tallene 22,4 % av jentene og 22,8 % av guttene. Gjennomsnittlig debutalder er drøyt 17 år for jenter og snaut 18 år for gutter. Hele 25 % av guttene og 17 % av jentene hadde ennå ikke hatt samleie da de var 19 år.
«De fleste vil være enig i at å debutere seksuelt i 13-14-års alderen ikke er særlig heldig.  De færreste er emosjonelt modne for det,» sier sosiolog Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo, som ledet undersøkelsen.
Både gutter og jenter med atferdsproblemer debuterer tidligere enn andre.  Også alkoholen spiller en svært stor rolle. [….] Svært mange av de jentene som ofte drakk seg fulle tidlig i tenårene, hadde også hatt sin seksuelle debut.
– Fra en artikkel av Lene Skogstrøm i Aftenposten, morgenutgaven, mandag 26. august 2002, side 4.

«Spørreundersøkelsen om seksuell atferd i Frankrike» (1993) [ Analyse des Comportements Sexuels en France ] viser at franske menn er gjennomsnittlig 17 år når de debuterer seksuelt, mens kvinner er 18. Mange tenåringer får en altfor tidlig seksuell opplevelse fordi de blir utsatt for sosialt press. De er redde for å bli stemplet som unormale hvis de fortsatt er «jomfruelige» etter de fyller 16. Det som er langt verre, er imidlertid at 60% av jentene som har hatt sex før de ble 15, og 74 % som har hatt det før de fylte 14, ble presset til det. De ble truet eller tvunget enten av en voksen mann eller en tenåring som var eldre enn dem (Alan Guttmacher Institute, Sex and America’s Teenagers [ New York, 1994] ).

Les videre