Myten at sex er en morsom lek – 5 2017-02-01T23:47:56+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Hvor lett man blir fange av det erotiske

Myten at sex er en morsom lek – 5

Myk og hard pornografi har samme forhold til hverandre som myke og harde narkotiske stoffer: Man glir over fra den ene typen til den andre uten å merke det. Det er f.eks. blitt rene vanen for millioner av mennesker å se på pornografiske bilder. Og det er umulig å ikke bli påvirket! Talløse ektepar har fått sitt forhold ødelagt av pornografi, enten fordi ektemannen, sterkt påvirket av materialet, mister interessen for kona, eller fordi han prøver å realisere sine fantasier ved å utsette kona for den vold og ydmykelse som hans fantasiverden er full av. Kort sagt bidrar pornografi sterkt til seksuelle overgrep.

«Pornografien er kvinne-fiendtlig, familie-fiendtlig og barne-fiendtlig. Stabile og livslange forhold mellom mann og kvinne blir latterliggjort, og de mest bisarre holdninger og handlinger blir forherliget. Pornografien skaper en uvirkelig fantasiverden med totalt urealistiske forventninger som ingen partner kan innfri. Ikke alle pornoforbrukere har imidlertid like lett for å skille fantasi fra virkelighet, løgn fra sannhet. Særlig er pornografiens budskap farlig for ungdom, som ofte er usikre på hva seksualitet og mellommenneskelige forhold egentlig dreier seg om.»
Fra en kronikk ved Øivind Benestad, sekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Aftenposten, morgenutgaven, 26. august 1997, side 19.
«Salg av ulovlig hardporno over disk florerer i Oslo. I butikker og kiosker selges filmer og blad. Risikoen for politirazziaer er fraværende: Det er mange år siden lovens lange arm slo til mot Oslos pornoselgere. – Vi har ikke engang peiling på hvor mange slike butikker det finnes, sier politiet. […] Ane Stø i Kvinnegruppen Ottar sier hun er overbevist om at organiserte kriminelle står bak de fleste av forretningene.»
Fra en reportasje i Aftenposten (aftenutgaven) 1. februar 2001, side 1 og side 6-7.

Ifølge en spørreundersøkelse utført i fengsler innrømmet 82% av pedofile kriminelle at det var pornografi som spilte den avgjørende rolle blant faktorene som fikk dem til å tenke og handle på en slik pervers måte. I 40% av seksuelle overgrep tilsto gjerningsmannen å ha brukt pornografisk materiale like før den kriminelle handlingen (Meese-kommisjonens rapport om pornografi, 1986 [ The Attorney General’s Commission on Pornography ]). I våre sexfikserte samfunn støter man på sexbilder overalt. De påvirker ikke bare potensielle overgripere, men rammer oss alle, særlig barn og unge.

«Pornografi er livsstilsreklame. Den seksuelle lystutfoldelsen på skjermen gir et uuttalt budskap:  Denne lystopplevelsen kan også bli din, bare du kaster hemningene! Pornografi er reklame for fri sex. For pornografien kjenner ikke ekteskapet som grense.  Har du lyst, har du lov, er pornografiens glade budskap.»
Kronikk ved rektor Jon Kvalbein ved Kvitsund Gymnas, Aftenposten, morgenutgaven, 19. august 1997, side 18.
«Når det gjelder forslaget om å liberalisere pornografilovgivningen er dette nesten et seksuelt overgrep mot en stor del av befolkningen. […] Formålet til porno-industrien er å tjene penger på å frembringe opphisselse hos mennesker som ser på dette. […] Det er ‘manna fra himmelen’ for porno-industrien å ha støtte fra et utvalg som anbefaler at staten satser på å få økt deres omsetning.»
Dr. Ørnulf Olsson, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, fra en kommentar til Seksuallovbruddsutvalgets innstilling til Justisdepartementet 1997. Utvalget gikk inn for å liberalisere pornografilovgivningen, slik at «vanlig seksuell aktivitet» skal kunne vises på TV. Innstillingen gikk også inn for å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år. – Vårt Land, 4. august 1997, side 18.
«Det er en industri vi snakker om. En av verdens største. Den lever i stor grad av å utnytte svake mennesker; fattige kvinner i Asia, Sør-Amerika og Afrika, barn, hjemløse, narkomane. Det er en industri gjennomsyret av organisert kriminalitet, narkotika og prostitusjon
Fra en artikkel om pornografi med overskriften «Porno på grensen» i VG, 18. februar 2000, side 15.

Se video av foredraget «Sann kjærlighet»