Myten at sex er en morsom lek – 4 2017-02-01T23:35:45+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Hvor lett man blir fange av det erotiske

Myten at sex er en morsom lek – 4

Myten at sex er en morsom lek, er basert på en alvorlig misforståelse av menneskets seksualitet. Siden Freud vet man at seksualiteten i virkeligheten ikke bare har med den fysiske kroppen å gjøre, men også alle sider ved ens sjelsliv. Det finnes ikke en eneste seksuell aktivitet, selv på det rent mentale plan, som ikke har en varig virkning på vårt følelsesliv og vår evne til å elske våre medmennesker.

Alle seksuelle opplevelser blir lagret i vår underbevissthet og etterlater seg emosjonelle og mentale spor. Når våre seksuelle opplevelser finner sted innenfor en ramme av ekte kjærlighet, basert på ens totale engasjement i et annet menneske, vil disse minnene bringe ektefellene nærmere sammen. Seksuelle opplevelser basert på egoistiske og barnslige motiver, derimot, har en tendens til å stoppe vår personlige utvikling.

Det er derfor at en seksualitet vi ikke har kontroll over, har lett for å utvikle seg til noe tvangspreget, noe man blir besatt av. Det er påvist i dag at pornografi, som man lett får kjøpt, virker som et narkotisk middel.

«Narvesen alene selger i dag sex-blader for 100 millioner i året. […] Tall fra FN viser at pornobransjen omsetter for over en og en halv prosent av hele verdens samlede BNP. Dette utgjør den nette sum på 1500 milliarder kroner. I USA blir opp imot 10 000 pornofilmer produsert hvert år.»
Fra en artikkel med overskriften «Store penger i porno» i Vårt Land, 18. februar 2000, side 9.
«Porno-markedet, som til da hadde vokst i over hundre år, eksploderte på syttitallet. Pornografi ble en industri verdt milliarder av dollar. Teknologiske fremskritt gjorde det lettere og billigere å produsere pornoblader. Hvem som helst fikk adgang til nye former for porno – hjemmevideoer, porno på kabel-TV og telefon-porno.»
Fra The New Politics of Pornography, en bok skrevet av den amerikanske forfatteren Donald Alexander Downs (1989). Utdraget gjengitt i The Independent (engelsk avis), 13. januar 1995, side 15.
Telenor-selskap: Satser på HARD-PORNO.  Telenor-eide Canal Digital har inngått avtale med pornogiganten Private Media Club om hardpornofilmer til TV-kunder i Sverige, Danmark og Finland.  Filmene er ikke lovlige i Norge, der seerne får en mykere variant av pornoen.
Fra Dagbladet, 12. mars 2001, side 1.
Canal+ og TV1000 viser usladdet porno i norske kabelnett flere kvelder hver uke. Ved tre tastetrykk på fjernkontrollen oppheves sladden på hardpornofilmer. [….] Det er ikke småtterier som blir vist [….] Statens medieforvaltning [….] vurderer nå å nekte Telenor Avidi å distribuere signaler fra Canal+.
Dagsavisen, 1. oktober 2002, side 23.
Norske styresmakter kan blokkere kabelsendt porno.  Geir Magnus Nyborg i Familie og Medier jublar.
– Vi har vunne over den sterke pornokapitalen, lyder det frå Nyborg.  Han legg til:
– Utfallet er ein stor siger for familien.  Sendingane er i strid med norsk lov.  Det er heilt uhaldbart å ha dette rett inn i norske heimar […] Det var Aftenposten som i går skreiv at ESA, når avgjerda kjem seinare denne veka, ikkje vil hindre norske styresmakter i å blokkere pornosendingar gjennom kabelnettet.  ESA er overvakingsorganet i EØS-avtalen.
I juli bad Familie og Medier Statens medieforvaltning vurdere ulovlege sendingar av pornografi gjennom betalkanalar på norske kabelnett.
Fra «Svart dag for porno», en artikkel av Johannes Morken i Vårt Land torsdag 9. oktober 2003, side 2-3.