Ingen absolutt beskyttelse – 2 2017-01-31T15:52:34+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Ingen absolutt beskyttelse – 2

Det er mange som er blitt smittet selv om de eller partneren har brukt kondom. Ifølge en rapport fra doktor Margaret Fischl (professor i medisin ved University of Miami School of Medicine ) på den tredje internasjonale AIDS-konferansen i Washington DC i 1987, i par der den ene er HIV-positiv, blir begge HIV-positive etter 18 måneder i 17% (1 av 6) av tilfellene, selv om de bruker kondom, og selv om det dreier seg om erfarne og opplyste voksne som er påpasselige nok. Amerikanske familieplanleggingsorganisasjoner kommer selv med alvorlige betenkeligheter angående hvor effektivt kondomet beskytter: «Det mest forvirrende av alt er nemlig at vi ti år etter utbruddet av epidemien fremdeles bare har en meget dårlig forståelse av hvor effektivt et beskyttelsesmiddel kondomet egentlig er» (Family Planning Perspectives [ et amerikansk tidsskrift, utgitt av Alan Guttmacher Institute, New York ], januar-februar 1992). Det er verdt å merke seg at kondomets upålitelighet som prevensjonsmiddel lenge har vært kjent. I samme nummer av Family Planning Perspectives er det offentliggjort tall fra en undersøkelse som viser at kondomet ikke greier å forhindre graviditet i 13,2 – 27,3% av tilfellene, særlig fordi kondomet glir av eller utvikler hull.

Det er en fransk studie som viser at prevensjon slett ikke er til å stole på dersom du eller din partner ikke ønsker å bli gravide.
En femtedel av de ikke planlagte graviditetene skjedde hos kvinner som brukte p-pillen, sier forskerne Nathalie Bajos og Nadine Job-Spira ved Hôpital de Bicêtre i Frankrike.
Forskerne mener bruk av prevensjon er et stort problem selv i Frankrike, som har den største bruken av medisinsk prevensjon i hele Europa.
En av åtte av de ikke planlagte graviditetene skjedde blant par som satset på kondomer, […] — Fra «Ikke stol på prevensjon», en artikkel av Kenneth Kvalvik i Dagsavisen, tirsdag 6. mai 2003, side 13.

Hvis kondomet er så lite pålitelig som prevensjonsmiddel, hvordan kan vi da tro at det gir beskyttelse mot HIV-viruset, som er 450 ganger mindre enn en sædcelle og attpå til kan smitte oss 365 dager i året?

Vi må tilføye at det ikke bare er AIDS man kan bli smittet av, man også andre seksuelt overførte sykdommer. Disse snakker man mindre om, ettersom de ikke er dødelige. De får likevel garantert alvorlige konsekvenser, som permanent sterilitet. I Frankrike regner man at én av to hundre er bærer av kronisk hepatitt-B, som man hovedsakelig pådrar seg gjennom seksuelle forhold, og som det ikke er noen effektiv behandling mot. Ettersom hepatitt-B er langt mer smittsom enn AIDS, er det enda mindre grunn til å si at kondomet gir beskyttelse mot denne sykdommen.

I en artikkel i det kjente medisinske tidsskriftet Lancet hevder John Richens, forsker ved Universitetet i London , at kondomet kan gi mange en følelse av falsk trygghet og få dem til å tro at det er OK «å ha sex med prostituerte og andre risikogrupper».  Han sammenligner bruk av kondom med bruk av bilbelte. Ifølge statistikk fra flere land har ikke påbudt bruk av bilbelte redusert antall dødsulykker på veiene.
En artikkel med overskriften «Farligere sex med kondom?» i Dagsavisen, 1. februar 2000, side 19.

For å oppsummere:  Hvis vi skal beskrive graden av beskyttelse kondomet gir hvis man ikke bryr seg med å finne ut om ens samleiepartner er HIV-positiv, er man heller nødt til å snakke om russisk rulett enn sex uten risiko (sikker sex). Den offisielle propagandaen for kondomet er uærlig, uansvarlig og utillatelig. Slik propaganda er i ferd med å skape en skandale av langt større dimensjoner enn den som oppsto rundt HIV-smittet blod for noen år siden.

Les videre