For mye sex 2017-01-31T15:11:01+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

For mye sex

Unge i dag blir utsatt for et enormt sexpress.

«Samfunnet er gjennomseksualisert. Jeg får sex slengt i ansiktet uansett hvor jeg snur meg. Det er sex i reklamen. Det er sex i avisen. Det er sex på TV, i alle kanaler[…]. Vi drukner i sex».
Vetle Lid Larssen, forfatter av «Anti-sex», en bok om det sex-fikserte samfunnet, Aftenposten 15. november 1998, side 20.
Sexflommen i jentebladene, ukeblader, film, TV, moter etc. har nå nådd slike proporsjoner, med slik hjernevasking av våre barn, at den kan sammenlignes med psykisk voldtekt.  Barna, spesielt småpikene, blir frastjålet sin barndom, hvilket er en forbrytelse.  De blir pådyttet begreper, holdninger og problemer som selv voksne har vanskeligheter med å håndtere i dagens sex-fikserte samfunn.  Her råder kroppen og ikke intellektet! [….] Når den seksuelle «debut» begynner tidligere og tidligere med stadig flere partnere gjennom årene, hvordan skal de senere i livet kunne leve i et stabilt parforhold og tilby sine barn et stabilt hjem å vokse opp i?
Fra «Sexpress, en åndelig voldtekt», et leserinnlegg ved Eva Rafn, mormor til en 10-åring, Aftenposten, 25. august 2002, side 9.
Løssalgsaviser og nettaviser skriker etter oppmerksomhet med halvpornografiske bilder og «sex» i titlene.
Presseforbundets Per Edgar Kokkvold mener redaktørene må våkne og stoppe bruken av kvinner som blikkfang.
Kampanjen «Stopp pornokulturen» har spredt seg på sosiale medier. Nå får kampanjen støtte fra medieforsker Gunn Enli og generalsekretær Per Edgar kokkvold i Norsk Presseforbund som begge mener mediene må ta mer ansvar for hva de publiserer. […] — Hvis redaktørene lar seg styre for mye av den logikken der seksualiserte uttrykk gir mer klikk på saker, så får vi en ensretting og en forflating av nyhetsformidlingen. Ensrettingen vil gå på bekostning av mer varierte uttrykk som appellerer til andre befolkningsgrupper og som stimulerer til for eksempel intellektuell fordypning, sier hun [Enli].
Fra «—Kvinner brukes som staffasje», en reportasje ved Bente Rognan Gravklev i Dagsavisen onsdag 3. april 2013, side 1 og 24-25.
Barneombudet mener det er viktig å skjerme barn og unge for støtende detaljer og de voksnes sex-aktiviteter. «Barn og ungdom liker ikke å få tilgang på grov sex. Informasjonstilgangen virker støtende og påfører barn traumer.  Men dette handler ikke bare om å regulere. Vi bør ta et verdistandpunkt. De voksnes rett til frihet kan også resultere i barns ufrihet,» sier barneombud Trond Waage.
Han opplyser at de får mange henvendelser fra jenter som føler seg invadert av sex fra alle kanter, både i mote, i blader og på Internett. Både foreldre og lærere har tatt kontakt for å få råd til hvordan de skal takle situasjonen. «Klimaet på skolen, i klassene, er blitt røffere og mer sexfiksert. [….] Språkbruken er blitt grovere. Vi har reagert på dette og ønsker en debatt om hvordan mediene slipper sexindustrien til, og hvordan man leker med seksualiteten [….]», sier barneombud Trond Waage.
— Fra «Barna må skjermes», et intervju i Aftenposten, aftenutgaven, onsdag 16. juli 2003, side 7.