Destruktiv fri sex 2017-01-31T15:03:12+00:00

Familieverdier

Ren kjærlighet

Fri sex er destruktiv

I en kultur sterkt påvirket av den moderne underholdningsindustrien blir vi forledet til å tro at sex utenom ekteskapet er helt normalt. Men det er ikke det!

I undersøkelsen om religion fra 2008 […] sier 73 prosent mellom 18 og 24 år at sex med andre enn ektefelle er galt, mens 49 prosent i alderen 45 til 54 år mener det samme.
– På enkelte områder er jeg mer konservativ enn foreldrene mine, sier […] [kristen festivaldeltaker sommeren 2010]. – Jeg mener for eksempel at man ikke skal ha sex før man gifter seg, og da jeg sa det til foreldrene mine, var reaksjonen «Oi, det var strengt». Men det handler om at jeg vil leve helhjertet.
–Fra «Jesus er tilbake. Alle, alle, vil de bli med», en reportasje ved Kamilla Simonnes om kristne skoler og festivaler, Morgenbladet 16. – 22. juli 2010, side 1 og side 10 – 13.
Det er ikke sant at «alle andre gjør det»! […]  Mediene er med på å gi utsagnet god troverdighet: « Alle andre gjør det jo!»
Men det er ikke sant.  Alle «gjør» det ikke.  Variasjonen er så mye større enn vi tror. […]  De fleste har sterke oppfatninger om trofasthet og redelighet i seksuallivet. […]  Men de roper bare ikke så høyt. […]  På TV og i avisene kommer de i hvert fall ikke.
Og det er da vi må huske:  Det er ikke sant! Anstendighet, trofasthet, kjærlighet og kanskje en smule stabilitet, også i en ungdomstid fylt av hormoner og fristelser, står høyt som idealer hos de aller fleste av oss.  Og mange unge mennesker, antagelig de fleste, setter innerst inne pris på den grensesetting som ligger i de nevnte begrepene.  Hvis de bare får hjelp til å sette ord på det.  Hvis de minnes om at de faktisk har meningsfeller, at de ikke er «utafor», og ikke minst at de kan ha det utrolig gøy likevel.
– Fra «Alle andre gjør det jo…», en artikkel av Henrik Syse, forsker, i Aftenposten, morgenutgaven, torsdag 6. mai 2004, side 8.
Samtidig mener [Abid Q.] Raja [advokat, samfunnsdebattant og venstrepolitiker] den offentlige debatten bidrar til å grave grøfter, og beskriver hvordan «norske nordmenn» så langt har forsøkt å presse «norske verdier» på de nye nordmennene – med det motsatte som effekt:
– Mange innvandrere vil ikke bli norske. De vil ikke drikke alkohol og ha sex før ekteskapet. Istedenfor å snakke om norske verdier, kan vi snakke om gode og dårlige verdier, noe som ikke er særnorsk.
– Fra «– Norge ved et veiskille», en artikkel av Kjersti Nipen i Aftenposten, kulturseksjonen side 6-7, morgenutgaven mandag 11. oktober 2010.

Vi mennesker er ikke skapt for å gå gjennom alle de traumatiske og destruktive opplevelser som fri sex og sex før ekteskapet medfører. Vi er skapt for sann kjærlighet basert på trygghet og ansvarsfølelse, noe vi umulig finner i tilfeldige forhold, men kun i et sunt ekteskap.

Sex er det mest intime du kan dele med et annet menneske. Gud skapte sex som et bindemiddel mellom to mennesker, som skulle leve i fellesskap med hverandre et helt liv. Derfor kan mange av oss føle oss såret , fordi vi har gitt noe av oss selv vi ikke kan ta tilbake.
Sex er mer enn bare følelser. Bibelen sier at to mennesker som har sex blir en kropp. Dette skjer selv om man ikke har et kjærlighetsforhold til den man har sex med. Enten vi vil eller ikke, blir vi sterkt knyttet til personen vi ligger med. Fantastisk med tanke på et livslangt ekteskap – ikke så fantastisk hvis du helst ikke vil ha noe med denne personen å gjøre. […] Ikke tenk på hva internett, venner eller helsesøster forteller deg. Tenk på hva som er best for deg, og den du en dag skal gifte deg med. Hvis du allerede har gått på en smell, eller to, eller hundre, så kan du be om tilgivelse.
– Fra «19 år og jomfru», et leserinnlegg av Ingrid Vatnar Olsen (19) på Si ;D-siden i Aftenposten søndag 14. september 2014, seksjon 2, side 16.