Vente med sex 2017-03-01T00:02:53+00:00

Familieverdier

Sju skritt til sann kjærlighet

Fjerde skritt

Å vente med sex til man er gift for så å være trofast mot sin ektefelle

I dag lærer vi å sette spørsmålstegn ved alt mulig. Ekteskap basert på trofasthet er intet unntak. Det er tradisjonelt blitt betraktet som det fornuftigste valg når det gjelder å finne en god ramme rundt et aktivt seksualliv, samtidig som det gir størst mulig trygghet og mest mulig glede. I dag innser imidlertid flere og flere at misbruk av kjærlighet får alvorlige følger. Har man flere seksualpartnere, er risikoen desto større til å pådra seg AIDS og forskjellige kjønnssykdommer. Fri sex får imidlertid langt alvorligere konsekvenser for ens ånd. Du kommer helt sikkert til å bli plaget av skyldfølelse hvis du misbruker din seksualitet. Det er store sjanser for at du må slite med en redusert selvrespekt resten av livet. Du kommer også til å angre på det du har gjort, så lenge du lever. Langt verre er likevel faren forbundet med en rasende, forsmådd kjæreste. Sjalusi kan fort få fatale følger når man har å gjøre med et menneske som ikke tåler å bli avvist. Tusenvis av kriminelle handlinger blir begått på grunn av utroskap.

Åpne forhold fungerer ikke
På University of Virginia har man opprettet et helt institutt som har til formål å se på ekteskapet. «The Marriage Project» heter det, og sosiologiprofessor Bradford Wilcox er leder. Han tror ikke på det åpne ekteskapet. […] Wilcox […] ramser opp fem hovedårsaker til at det er en dårlig idé i samfunnet vårt:
1) Kvinnene blir gravide. Selv i dag blir opp mot 10 prosent av kvinnene mellom 15 og 44 uønsket gravide i løpet av et år hvis de har et vanlig sexliv uten å være i et fast parforhold.
2) Monogame par har generelt bedre sex. Ifølge den omfattende Chicago Sex Survey har både menn og kvinner bedre sex med én seksualpartner enn de som har flere. Personer med flere partnere føler ofte angst, nervøsitet og skyldfølelse, og de har mer depressive tendenser.
3) Folk har sjelden klart for seg hva det egentlig vil si å inngå et åpent parforhold: at det er dyrt, tidkrevende og får en stor følelsesmessig belastning som går hardt ut over det parforholdet man er i.
4) Risikoen for seksuelt overførbare sykdommer stiger.
5) Barn i åpne ekteskap blir mer utsatt for psykisk, fysisk og særlig seksuelle overgrep. Dessuten vet man lite om disse barnas generelle psykiske tilstand.
— Enslige forsørgere er dessuten ekstremt dyre for samfunnet. Spesielt i velferdsstater som de skandinaviske, hvor de koster enorme summer i overføringsinntekter og særordninger, sier Wilcox.
— Fra «Helt til døden skiller oss ad», en femsiders artikkel av Lasse Lavrsen, dansk journalist, Klassekampen lørdag 16. november 2013, side 18-22.

De kortvarige gleder utroskap gir, har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Sann kjærlighet kommer til uttrykk når du gjør noe som gagner et menneske du bryr deg om. Utroskap derimot ødelegger familien. Alle i familien lider bare fordi du fulgte en plutselig innskytelse, uten å tenke på fremtiden.

De siste 20 årene har holdningen til utroskap endret seg radikalt i Danmark. Noe av grunnen kan være at flere har opplevd utroskapens bivirkninger.
— Utviklingen går i retning av mindre aksept. Flere og flere gir uttrykk for at utroskap er noe negativt, sier sexolog og spesiallege i psykiatri, Birgit Dagmar Johansen til Kristeligt Dagblad i Danmark.
I 1976 svarte fire prosent av kvinner i 40-årene at de så på utroskap som umoralsk, mens 44 prosent av de samme kvinnene 20 år senere mente at utroskap var umoralsk.
Flere av de spurte kvinnene ga uttrykk for at de endret holdning etter selv å ha opplevd eller sett hvordan utroskap rammer familien. Ifølge Kristeligt Dagblad kan den negative holdningen til utroskap være en reaksjon på 60- og 70-årenes paroler om fri sex. […] Også unge dansker er svært negative til utroskap. Åtte av ti under 25 år krever ubetinget at partneren skal være tro, viser en undersøkelse gjort blant 7000 unge dansker.
Fra «Utroskap mindre akseptert», en artikkel av Eva Marie Strand i Vårt Land mandag 1. mars 2004, side 3.

Fri sex ødelegger til og med hele nasjoner. Romerriket er bare ett eksempel; USA er muligens i ferd med å bli enda ett.

Les videre