Home/Temaer/Familieverdier/Sju skritt/Utvikle en god karakter
Utvikle en god karakter 2017-02-28T23:50:49+00:00

Familieverdier

Sju skritt til sann kjærlighet

Tredje skritt

Å utvikle en god karakter basert på selvdisiplin

Nøkkelen til en god karakter er selvdisiplin. Uansett hvor hardt du prøver, greier du ikke å undertrykke dine fysiske behov. Våre fysiske behov er imidlertid skapt av Gud og er ment å bli tilfredsstilt basert på visse prinsipper. Fullstendig lykke er bare mulig når både våre fysiske og åndelige behov blir tilfredsstilt. Problemet oppstår når vi lar våre fysiske behov dominere oss. Det er dette som gir grobunn for dårlige vaner og laster vi ligger under for. Alkoholisme, spillegalskap og stoffmisbruk representerer bare noen av symptomene på en manglende kontroll over kroppen.

Det må øvelse til for å bli mester, også når det gjelder å utvikle en god karakter. Du oppnår imidlertid uendelig mye. Du får en dyp respekt for og har grunn til å være stolt over deg selv. Mennesker rundt deg vil sette pris på deg og gjengjelde godt med godt. På den måten blir godheten som kommer fra deg, spredt i en stadig større sirkel. Livet ditt vil med andre ord bli fylt med lykke og tilfredshet.

En hest som blir styrt av en rytter, løper raskere enn en vill hest. Kontrollerte slag fra en kampsportmester er langt kraftigere enn slag fra en som slår vilt rundt seg. Ti roere som ror i takt, vil slå ti sterkere roere som ikke tilpasser seg hverandre. Orden og disiplin er nødvendige forutsetninger for lykke på alle livets områder, også det seksuelle.

Les videre