////Ta vare på sitt åndelige liv
Ta vare på sitt åndelige liv 2017-02-28T23:35:40+00:00

Familieverdier

Sju skritt til sann kjærlighet

Andre skritt

Å ta vare på sitt åndelige liv

I oppveksten begynner du etter hvert å lure på ting som evigheten, hvordan alt ble til, og hva slags Gud står bak det hele. Å bli bevisst den usynlige Skaperen og utvikle evnen til å gjøre ting i harmoni med ham er en meget dyp opplevelse. Hva fikk mennesker som Frans av Assisi, Buddha og Moses til å gi opp et liv i overflod til fordel for et enkelt liv preget av ydmykhet? De oppdaget at fysisk glede blekner i sammenligning med lykken som strømmer gjennom vårt sinn når vi blir ett med Gud.

Salmene uttrykker selve kjernen i denne lengselen etter Gud slik: «Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud». Augustin lengtet sårt etter Gud: «Sjelen min finner ikke hvile, før den hviler hos deg, Herre». Det er da ikke rart at vi føler oss tomme og uten åndelig fotfeste hvis vi ikke finner Gud.

Våre foreldres kjærlighet for oss er et uttrykk for Guds foreldrekjærlighet. Det var imidlertid ikke de som skapte selve ønsket om å vise kjærlighet. Gud er kilden til kjærlighet. Det er umulig å oppdage noe større enn at Gud er til og elsker oss som vår Forelder. Velsignet er de som finner Gud tidlig i sitt liv og følger hans veiledning.

Les videre