Home/Temaer/Familieverdier/Sju skritt/Invester deg i familien din
Invester deg i familien din 2017-03-01T00:11:34+00:00

Familieverdier

Sju skritt til sann kjærlighet

Femte skritt

Invester deg i familien din

Familien er ment å være stedet der alle er innstilt på å praktisere sann kjærlighet. Familielivet er helt avgjørende for vårt velvære. Kjærligheten mellom mann og kone er selve grunnlaget for livslykke. Forskjellige studier viser at man har langt større glede av sex innen ekteskapet enn i affærer som ikke har noe med å ta ansvar å gjøre, enten det dreier seg om før-ekteskapelige eller utenom-ekteskapelige affærer. Planlegg å ha en familie med minst to barn, slik at du og dine barn vil nyte godt av alle de forskjellige forholdene innen familien.

En familie der pappa og mamma virkelig elsker hverandre, gir selvsagt barna den største trygghet. Forskjellige studier viser at de fleste som kommer ut på skråplanet, kommer fra hjem som ikke fungerer eller er gått i oppløsning. Sunne familier produserer langt mindre kriminalitet, stoffmisbruk, uønsket graviditet, aborter og nevroser. Hele samfunnet høster fordelene av slike familier.

For all del. Elsk ikke din neste! Elsk heller din første! Elsk heller den du har levd sammen med i ti eller tyve eller tredve eller førti eller femti år. Elsk henne, så hun kan elske seg selv. Elsk henne, så hun kan like seg selv. Elsk henne, så hun kan blomstre. Elsk henne, så hun kan bli fri til å elske. La ikke vitaliteten og kjærligheten din lekke ut mot drømmeskikkelser som ikke finnes i virkeligheten og som, hvis de eksisterte, ikke passer sammen med deg. La ikke flyktige blikk og hemmelige fantasier påføre deg livstappende energilekkasje og bedøvende melankoli. For det er i dag du lever, kjære medmenneske. Det er i dag du våkner opp med en ved din side. Hva med aldri så lite takknemlighet for det?
— Fra en artikkel av Per Arne Dahl, menighetsprest i Åmot kirke, Modum, Aftenposten, søndag 27. juni 2004, tabloiddelen, side 20.
Forandring og liv kommer aldri av seg selv. Det er forfallet og døden som kommer av seg selv.  Utvikling av et godt samliv går heller ikke av seg selv.  Det er bruddet som kommer av seg selv. Den sikreste måten å ødelegge en bil på er å ikke foreta seg noe som helst for å holde den ved like. Den mest effektive måten å legge en gård øde på er å la ugresset vokse, tak lekke og panel råtne for å gi forfallet best mulig vekstmulighet. Den garantert mest trygge måten å ødelegge gode relasjoner på, enten det gjelder en arbeidsplass, en familie eller vennekrets, er altså å ta andre for gitt og ta forholdet som en selvfølge.
Litt for sjelden tenker vi at forfallet kommer av seg selv.
Fra «Forfallet kommer av seg selv», en artikkel av Per Arne Dahl, menighetsprest i Åmot kirke, Modum, Aftenposten, søndag 15. august 2004, tabloiddelen, side 21.