Sju skritt 2017-02-28T22:56:56+00:00

Familieverdier

Kjærlighetens forskjellige dimensjoner

Sju skritt til sann kjærlighet

Alle, uten unntak, ønsker å bli lykkelige. Vi føler oss lykkelige når vi oppnår det vi ønsker oss. Men når vår streben etter å realisere våre ønsker fører til urettferdighet og at andre må lide, da blir vår glede heller kortvarig og overskygges av våre samvittighetskvaler. Vår samvittighet sier nei til det onde vi trakter etter, og som fører til urettferdighet. Samvittigheten lengter etter at vi bare realiserer våre gode ønsker, som fører til sann lykke. Likevel har vi mennesker siden tidenes begynnelse ikke lykkes i å kun gjøre det gode vi ville, hovedsakelig på grunn av uvitenhet.

Hva slags forståelse er det vi trenger for å bli lykkelige? Vitenskapelig? Politisk? Økonomisk? Nei – vi trenger forståelse av sann kjærlighet.

De følgende sju skritt til lykke og tilfredshet er ikke kun forståelige for innvidde, men er basert på sunn fornuft og en klar forståelse av kjærlighetens forskjellige dimensjoner. Du trenger ikke ta samtlige sju skritt med én gang. Allerede etter ett skritt vil du oppdage utrolig mye å glede deg over. Hvert skritt leder imidlertid naturlig over i det neste. Ved å lese videre vil du få en forståelse som, hvis omsatt i praksis, vil forbedre livet ditt.

Les videre