////Foreldre som samfunnets representanter
Foreldre som samfunnets representanter 2017-03-01T23:23:14+00:00

Familieverdier

Foreldrene som bro mellom sine barn og samfunnet

Foreldrene som samfunnets representanter

Å sette barn til verden tilhører ikke bare den private sfære, men får også implikasjoner for det offentlige rom. Et barn er ikke bare en gave fra Gud og en gave til Gud, men også en gave til min slekt, mitt land og verden. Å få barn medfører derfor et stort ansvar. Ideelt burde foreldre ha et ønske om å gi verden et barn som blir til noe stort. Vi føder ikke barn bare for oss selv.

Foreldrene er broen mellom sine barn og samfunnet. Hvis foreldrene ikke elsker andre mennesker, kan de umulig få sine barn til å elske sine medmennesker og bli ansvarsbevisste samfunnsborgere. De som ikke elsker andre og samfunnet de lever i, er ikke kvalifiserte til å bli foreldre. Ens ønske om å få barn kan ikke bare være for egen glede og selvtilfredsstillelse.

Foreldre som gjør ting for andre og er involvert i samfunnet, blir en bro mellom sine barn og samfunnet. Ofte er det faren som representerer denne sosiale dimensjonen for barnet, men det avgjørende vil alltid være at mor og far står sammen i å tjene samfunnet og verden rundt dem.

Foreldre som kun lever for seg selv, blir derimot en barriere mellom sine barn og samfunnet. De isolerer sine barn fra samfunnet og sørger for at barna arver den samme mistro og bitterhet som foreldrene har til samfunnet og andre mennesker. På den måten blir også barna selviske og asosiale.