Home/Temaer/Familieverdier/Kjærlighet mellom foreldre og barn
Kjærlighet mellom foreldre og barn 2017-02-09T20:00:13+00:00

Familieverdier

Mor og far og barn

Kjærlighet mellom foreldre og barn

For hver og en av oss kommer kjærligheten opprinnelig fra foreldrene. Den første erfaringen vi har med kjærlighet, er kjærligheten vi får fra våre foreldre, og den kjærligheten vi føler for dem. Denne foreldre-barn-kjærligheten er en vertikal kjærlighet, som har sin opprinnelse i Gud. Vi opplever den høyeste glede basert på denne formen for kjærlighet.

Den vertikale kjærlighet mellom foreldre og barn er grunnlaget for alle andre menneskelige erfaringer. Den er universets akse.

Dette [behov for følelsesmessig trygghet] er behov som vi alle har, og som gjør seg gjeldende helt fra fødselen av. Når vi er barn, er det vanligvis foreldrene våre vi knytter oss til. Kvaliteten på denne første tilknytningen vil i neste omgang få betydning for hvordan vi i voksen alder knytter oss til våre kjærester og partnere. Har vi ikke fått etablert en grunnleggende tilknytning til mor eller far (eller noen andre) tidlig i livet, vil vi ofte slite med utrygghet og usikkerhet også i våre voksne nære relasjoner.
— Fra «Underdanig lykke», en artikkel, der Frode Thuen, psykolog, svarer på en henvendelse fra en mann som sliter med sitt parforhold, A-magasinet (vedlegg til Aftenposten), nr 5, 1. februar 2008, side 56-57.

En fullkommen foreldrekjærlighet forutsetter sanne foreldre. Foreldrekjærlighet er selvoppofrende og betingelsesløs og dreier seg om å leve for andre. Den innebærer også at man er stolt over det ens barn klarer å gjennomføre og oppnå. Sanne foreldre ønsker at deres barn når lenger enn dem selv.

Hvis vi er i stand til å utvikle en betingelsesløs kjærlighet for våre barn, og våre medmennesker, kan vi også begynne å føle noe av det Gud føler for oss mennesker. Foreldre-barn-forholdet er det forhold mellom mennesker som mest ligner på forholdet mellom Gud og menneske.

Når far og mor setter barn til verden, opplever de noe av det samme som Gud gjorde da han skapte de første mennesker. Ved å skape et barn sammen og oppdra det i foreldrekjærlighet opplever et par en utrolig dyp glede. Foreldrekjærlighet styrker den ekteskapelige kjærligheten.

Les videre