Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien/Vår felles oppgave – å skape bedre familier
Vår felles oppgave – å skape bedre familier 2017-03-01T00:44:00+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien 

Vår felles oppgave – å skape bedre familier

Det ville ikke være rasjonelt å hevde at vår tids oppløsning av den tradisjonelle familien er ansvarlig for alt som er galt. I virkeligheten har i Vesten, som andre steder, familien alltid vært plaget av utilstrekkeligheter og mangler, som iblant har forårsaket alvorlige sykdommer og påført samfunnet skade. Noen tenkere har med god grunn presisert at en familiementalitet av og til har ført til kriger. Historisk nag og hevnlyst går i arv fra generasjon til generasjon på samme vis som andre tradisjoner. Massakrene på Balkan og i Rwanda har nok en gang illustrert dette. Moderne psykologi har likeledes rett i å fremheve at familien kan bli et sted med lidelser, eller at den kan videreføre mentale forstyrrelser. Men er det av den grunn nødvendig å kvitte seg med familien? Absolutt ikke. Tvert imot er familien den eneste løsningen på problemene den skaper. Å gjøre familien bedre for det enkelte individ og for samfunnet — det er den presserende oppgave som vi alle sammen må klare.

Solveig Horne er i Danmark for å lære hvordan familie-Norge kan bli bedre.
– Kjempeflott og positivt! Slik familien er, slik gjenspeiler samfunnet seg. Er familien kjærlig, solid, trygg, og er omsorgsfull, trøstende og støttende, vil samfunnet også bli sånn. Et kurs som gir nyttige tips og råd slik at par holder sammen, er både viktig og høyst nødvendig, sier ekteparet Kristina og Morten Lindberg fra Nannestad i Akershus.
De er blant norske par som har deltatt på samlivskurs uten at forholdet hadde problemer. Nå synes de statsråden har riktig fokus.
– I jobbsammenheng er man stadig på kurs. Og er det noe man bør investere i, så må det være familien.
Denne uken er barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) i København for å hente inspirasjon til hvordan hun kan gjøre familie-Norge bedre. Kunnskapen skal hun bruke i arbeidet med regjeringens nye familiemelding, som etter hvert skal legges frem for Stortinget.
– Fra «Vil sende norske par på ‘service’», en artikkel av Tanja Wibe-Lund, VG fredag 27. juni 2014, side 8.

Familie 3 gen2Vårt forslag står altså verken for en vemodig lengsel tilbake til fortiden eller noe strengt konservativt. Vi tenker ganske enkelt at uansett hvilke sosiale problemer man interesserer seg for, kan man bare håpe på en løsning basert på en forbedring av familietradisjonene. Vi har i denne artikkelen lagt vekt på de ideologiske, kulturelle og politiske årsakene til krisen familien befinner seg i nå om dagen. Dette er for å understreke at utviklingen i dag slett ikke representerer noen forbedring av familiens kår, og for å foreslå en mer fornuftig retning.

Basert på en familieorientert tankegang, som det er nødvendig å forklare nærmere, legger Familieforbundet for Verdensfred og Enhet an på å arbeide for et samfunn i full blomst. Vi er overbevist om at familien – når den realiserer sitt potensial fullt ut – er det eneste varige grunnlag for fred og velstand for de forskjellige land og vår klode. Og som paragraf 16 om ekteskap og familie i FNs menneskerettighetserklæring sier: «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.»

– Familien er den grunnleggende enheten i samfunnet, både biologisk, sosialt og økonomisk. Jeg oppfordrer folk til å selv tenke etter hva familien betyr. Det er faktisk ikke samfunnet som besøker deg på dødsleiet, sier hun [Trebarnsmor, foredragsholder og samfunnsdebattant Lill May Vestly].
– Fra «Toget gått for familien i Grunnloven», en artikkel av Johanna Hundvin Almelid, avisen Dagen torsdag 15. mai 2014, side 4-5.